Όχημα, LADA, PRIORA, 21126 (1.6 L DOHC) - M75 (PCM)

21126 (1.6 L DOHC) - M75 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου: ABABABABABABABABA

Αριθμός hardware ECU κατασκευαστή οχήματος : 21126-1411020-42

Προμηθευτής ECU αριθμός υλικού: 6OON193IPQ

Έκδοση: 231.3765 000-01

Προμηθευτής ECU αριθμός λογισμικού: 0974_126

ECU αριθμός έκδοσης λογισμικού: 31 32 33 34

Εκπομπή ρύπων: EURO-4

Τύπος κινητήρα: 21126 1,6L 16V

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 1234567

Ημερομηνία λογισμικού: 31.03.2012

Αναγνωριστικό: I574DA0124

Αριθμός πλαισίου: @ABCDEF

Αριθμός κινητήρα: PQRSTUV

Ημερομηνία κατασκευής: 56789@ABCD

Άθροισμα ελέγχου ROM: 9B F1

Κωδικοί Βλαβών

P2501: Δυναμός τερματικό L υψηλή τάση

P2135: Αισθητήρας θέσης πεταλούδας (TPS) 1/A-2/B συσχετισμός

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Τάση μπαταρίας: 12.20 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 53.2 °C

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Ignition advance angle: -1.5 °

Χρόνος ψεκασμού B1: 0.00 ms

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 6.7 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 0.0 %

Относительное заполнение воздухом: 100.0 %

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 0.0 kg/h

Επιθυμητός λόγος ισοδυναμίας (λάμδα) αισθητήρας 1, πλευρά 1: 0.900

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.465 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.000 sec

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.450 V

Διόρθωση έντασης αισθητήρα λ 1, πλευρά 1: 1.000

Βαρομετρική διόρθωση: 1.0

Προσαρμόσιμη διαρροή πεταλούδας: 0.0 kg/h

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 1.000

O2 sensor 2, bank 1 regulation (I part): 0.02759

Επιδείνωση καταλύτη: 0.0

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0000 L/s

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 31.5 °C

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Концентрация топлива в адсорбере: 0.1

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 840 rpm

Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента: 6.3 %

Διαφυγή πεταλούδας : 0.1

Idle speed requirement (I): 0.0 %

Idle speed requirement (PD): 22.3 %

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 53.2 °C

Έλεγχος καταλύτη: Δεν ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Δεν ολοκληρώθηκε

O2 sensor 2, bank 1 check: Δεν ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Δεν ολοκληρώθηκε

Σήμα Immobilizer: Συνδέθηκε

Κατάσταση ECU: Δεν έγινε εκμάθηση

Fast start: Επιτρέπεται

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Bypass passed: Όχι

Κωδικός: Εντός

Ρελέ A/C: Εκτός

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εκτός

Πίεση A/C: Κανονικό

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Εκτός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Εκτός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εκτός

Εντολή A/C: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Στροφές ρελαντί: Εντός

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Έτοιμο

Εμπλουτισμός ισχύος: Εκτός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Προσαρμογή Αέρα/Καυσίμου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Έτοιμο

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Εκτός

Functionality registration control active: Όχι

Dynamic counter not equal to zero: Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εκτός

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 9156 λεπτά

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 0.190327 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 0.166895 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 0.181572 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 0.181572 °

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 1: 0

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 2: 0

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 3: 0

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 4: 0

Αφλογιστία (ρύπων): 0 °

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Ναι

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εκτός

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 0

Τάση μπαταρίας (ADC): 11.96 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 1.621 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 1.66 V

Mass air flow sensor (ADC): 536.2 us

Throttle position sensor 1 (ADC): 0.781 V

Throttle position sensor 2 (ADC): 4.214 V

Accelerator pedal position sensor 1 (ADC): 0.483 V

Accelerator pedal position sensor 2 (ADC): 0.242 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.460 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.0 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.460 V

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.0 Ohm

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.187 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 0.212 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 0.336 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 0.411 V

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 12.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 12.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 15.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 15.0 °

Κωδικός: 8D FC

Σήμα Immobilizer: Συνδέθηκε

Κατάσταση ECU: Εκμαθημένο

Fast start: Επιτρέπεται

Κατάσταση ECU: Κλείδωμα

Immobilizer : Εντός

Κωδικός: Εκτός

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου:

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος:

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής:

ID κινητήρα:

Χιλιομετρητής: 429496730 km

Κατανάλωση καυσίμου: 42949673.0 L

Xρόνος εργασίας: 4294967295 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 65535 λεπτά

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 65535 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 65535 Μετρήσεις

Engine start successful: 65535 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 65535 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 65535 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 65535 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 65535 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 65535 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 65535 λεπτά

Κρουστική καύση: 65535 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 65535 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 65535 λεπτά

Καταγραφή Service: 255

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ A/C

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Ρελέ μίζας

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Διόρθωση CO

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU