Όχημα, LADA, NIVA, 2130 (1.8 L SOHC) - MP 7.0 E3 (PCM)

2130 (1.8 L SOHC) - MP 7.0 E3 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Μοντέλο οχήματος: 2110_8a_1_5L_16V

ID Υλικολογισμικού: M7N21V14F

Αριθμός είδους: 0261206985

Μοντέλο οχήματος: 1037360024

Σύστημα: 2110x

Ημερομηνία λογισμικού: 20 00 06 14

Κωδικοί Βλαβών

P1617: Αισθητήρας ανωμάλου εδάφους κύκλωμα υψηλή τάση

P0340: Αισθητήρας θέσης εκκεντροφόρου - κύκλωμα βλάβη

P0135: Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής - βλάβη κυκλώματος

P0130: Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 - βλάβη κυκλώματος

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 1.43 V

Απόκλιση φορτίου: 2.0 ms

Τάση μπαταρίας: 13.39 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 88.5 °C

Ignition advance angle: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 0.0 %

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Χρόνος ψεκασμού B1: 0.00 ms

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 62 βήματα

Στροφές κινητήρα (ακριβώς): 830 rpm

Προσαρμογή αέρα ρελαντί: 4 kg/h

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 800 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ροής αέρα: 12.5 kg/h

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 10.2 kg/h

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.421 V

Πρόσθετο όριο ισοστάθμισης καυσίμου πλευρά 1: 0.007567

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Camshaft activity: Όχι

Πλήρες φορτίο κινητήρα: Όχι

Εντολή A/C: Εκτός

Στροφές ρελαντί: Ναι

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εντός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης: Εκτός

First vehicle speed pulse: Ναι

Knock control (RPM): Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εκτός

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): Εκτός

A/C response: Όχι

Προστασία κρουστικής καύσης: Εκτός

Knock control (Throttle position sensor): Όχι

Variant coding: Όχι

ECU blocked: Όχι

Immobilizer : Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Στροφές κινητήρα: Όχι

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Σήμα στροφών κινητήρα: Ναι

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.44 V

Επιδείνωση καταλύτη: 0.000

Έλεγχος καταλύτη: Δεν ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Δεν ολοκληρώθηκε

O2 heater check: Δεν ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Δεν ολοκληρώθηκε

Λάμδα έλεγχος: 0.000

Deviation air effect: 0.006250 ms

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 0.007232

Χρόνος από την εκκίνηση κινητήρα : 12.7 ώρες

Χρόνος dwell ανάφλεξης: 15.8 °

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 22.5 °C

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 90.8 °C

Αισθητήρας επιτάχυνσης: -0.098 g

Υπολογιζόμενη τιμή φορτίου: 2.4 ms

Διόρθωση υψομέτρου: 1.016

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: 8.2 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: 5.3 Ohm

Αφλογιστία (ρύπων): 0

Αφλογιστία (καταλύτη): 0

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 2.4 mV

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 14.6 mV

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 7.3 mV

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 2.4 mV

Γωνία ανάφλεξης κυλίνδρου 1: -97.5 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 2: -97.5 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 3: -98.3 °

Γωνία ανάφλεξης κυλ 4: -98.3 °

Idle air flow: 125.707 kg/h

Engine overheat: 1.001

Ανώτατο όριο φορτίου κινητήρα: 6.3 ms

Διόρθωση στην κατάσταση μετάβασης: 65.524

Προσαρμογή αισθητήρα στροφάλου τμήμα 1: Ναι

Προσαρμογή αισθητήρα στροφάλου τμήμα 2: Ναι

Προσαρμογή αισθητήρα στροφάλου τμήμα 3: Όχι

Προσαρμογή αισθητήρα στροφάλου τμήμα 4: Όχι

Deviation rpm: 0.0

Deviation rpm threshold: 9.1

Προσαρμογή αισθητήρα στροφαλοφόρου : 1.000427

Injector mixture adaptation: -0.005812 ms

Καθυστέρηση καταλύτη: 0.0 ms

Total feedback delay: 1.2 ms

O2 sensor 2, bank 1 feedback delay: 1.3 ms

O2 sensor 2, bank 1 feedback delay: -2.3 ms

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.0 sec

Μετρητής έναυσης: 0

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Εκκίνηση κινητήρα: Όχι

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Base adaptation mixture: Όχι

Απώλεια ανάφλεξης: Όχι

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εντός

Αναλογικός-Ψηφιακός Μετατροπέας

Τάση μπαταρίας (ADC): 23.073 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 4.921 V

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 0.996 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 4.843 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 1.082 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.144 V

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 2.012 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 0.000 V

Αισθητήρας επιτάχυνσης: 4.785 V

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Μπεκ

Μπεκ

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Ρελέ A/C

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 1+4

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 2+3

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU