Όχημα, LADA, NIVA, 21214 (1.7 L SOHC) - Bosch ME 17.9.71 (Euro 5 with AC) (PCM)

21214 (1.7 L SOHC) - Bosch ME 17.9.71 (Euro 5 with AC) (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου:

Αριθμός είδους: 21214-1411020-50

ID Μονάδας ελέγχου: B561S04770

Έκδοση: ME17.9.7

Αναγνώριση λογισμικού: 1037510694

Έκδοση λογισμικού: HE14B1823S

Εκπομπή ρύπων: EURO III

Τύπος κινητήρα: NIVA 1.7L 8V

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής:

Ημερομηνία λογισμικού: 25-11-2010

Αναγνωριστικό: 2123DE07

Σήμα Immobilizer: Συνδέθηκε

Κατάσταση ECU: Εκμαθημένο

Fast start: Not permit

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Immobilizer : Εντός

Κωδικός: Εκτός

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα:

Ημερομηνία κατασκευής:

Άθροισμα ελέγχου ROM: 31 64

Κωδικοί Βλαβών

P0606: Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) Σφάλμα

P0301: Κύλινδρος 1, ανιχνεύθηκε αφλογιστία

P0830: Θέση πεντάλ συμπλέκτη (CPP) διακόπτης "A" κύκλωμα βλάβη

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τάση μπαταρίας: 6.90 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 26166.0 °C

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Ignition advance angle: 0.00 °

Χρόνος ψεκασμού B1: 223.58 ms

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 114.2 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 53.3 %

Относительное заполнение воздухом: 819.6 %

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 2203.6 kg/h

Επιθυμητός λόγος ισοδυναμίας (λάμδα) αισθητήρας 1, πλευρά 1: 1.033

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.090 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.210 ms

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.100 V

Διόρθωση έντασης αισθητήρα λ 1, πλευρά 1: 1.067

Βαρομετρική διόρθωση: 1.1

Προσαρμόσιμη διαρροή πεταλούδας: -12.2 kg/h

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 1.067

O2 sensor 2, bank 1 regulation (I part): -0.02930

Επιδείνωση καταλύτη: 0.5

Κατανάλωση καυσίμου: 10.1 L/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 3.8 °C

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.1 %

Концентрация топлива в адсорбере: 0.3

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 15.0 °

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 200 rpm

Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента: 15.9 %

Διαφυγή πεταλούδας : 524.0

Idle speed requirement (I): 15.9 %

Idle speed requirement (PD): 55.7 %

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: -32.3 °C

Έλεγχος καταλύτη: Ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Ολοκληρώθηκε

O2 sensor 2, bank 1 check: Ολοκληρώθηκε

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εντός

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Εντός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Εντός

Εντολή A/C: Εντός

Ρελέ A/C: Εντός

Πίεση A/C: Υψηλό

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εντός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εντός

Idle mode: Όχι

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ενεργό

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Έτοιμο

O2 sensor 2, bank 1 feedback delay: Ναι

Προσαρμογή Αέρα/Καυσίμου: Ενεργό

Διακοπή καυσίμου: Εντός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Ενεργό

Dynamic counter not equal to zero: Ναι

Εντοπισμός αφλογιστίας: Ναι

Ανώμαλος δρόμος: Ναι

Functionality registration control active: Ναι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 209712 λεπτά

A/C refrigerant pressure sensor: 0.0 kPa

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): -2.415447 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 0.324049 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 0.192215 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 0.192215 °

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 1: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 2: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 3: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 4: 65535

Αφλογιστία (ρύπων): 65535

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Ναι

Υπερθέρμανση καταλύτη αφλογιστία, αποκοπή καυσίμου: Ναι

Παρακολούθηση αφλογιστίας: Eνεργοποιημένo

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Δεν ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Δεν ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): Δεν ολοκληρώθηκε

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 17799

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 65535

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 65535

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 65535

Τάση μπαταρίας (ADC): 1.88 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 0.430 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 2.66 V

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 536.2 us

Throttle position sensor 1 (ADC): 28.159 V

Throttle position sensor 2 (ADC): 4.442 V

Accelerator pedal position sensor 1 (ADC): 211.197 V

Accelerator pedal position sensor 2 (ADC): 211.197 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 1.275 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 131070.0 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 1.275 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 131070.0 Ohm

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.397 V

Freon pressure sensor (ADC): 0.00 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.357 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 5.000 V

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: -0.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: -0.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: -0.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: -0.8 °

Επιθυμητή γωνία ανάφλεξης: 15.75 °

Ignition angle retardation: 51.8 °

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου: XTA217030D0415084

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 2013-01-09

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 0412313

ID κινητήρα: 3136324

Χιλιομετρητής: 149270 km

Κατανάλωση καυσίμου: 15317.9 L

Xρόνος εργασίας: 237510 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 49.6 λεπτά

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 4660 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 30181 Μετρήσεις

Engine start successful: 28835 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 1 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 44 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 38 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 0 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 118

Απώλεια ανάφλεξης: 486 λεπτά

Κρουστική καύση: 0 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 91 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 65535 λεπτά

Καταγραφή Service:

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ A/C

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Ρελέ μίζας

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Εκκεντροφόρος εισαγωγής ενεργοποιητής ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU

Επαναφορά εκμάθησης ABS/ESP