Όχημα, LADA, 2113-2115, 2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 1.5.4N Janvar 5.1 E2 (PCM)

2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 1.5.4N Janvar 5.1 E2 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου:

Αριθμός υλικολογισμικού: 2112 -1411020-41

Αριθμός ECU: NOTSUPPORT

Αριθμός λογισμικού: 1411010-41

Σύστημα: SAMARA-1.5L,16V

Αριθμός είδους:

Ημερομηνία λογισμικού: 22-01-2002

Αναγνώριση λογισμικού: J5V05N35

Άθροισμα ελέγχου ROM: 4D D1

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα:

Ημερομηνία κατασκευής:

Κωδικοί Βλαβών

P1610: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Κλειστός βρόχος

Κατάσταση κινητήρα: Ταχύτητα

Knocking zone: Ναι

Στροφές ρελαντί: Όχι

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Ανοιχτό

Εμπλουτισμός ισχύος: Όχι

Save O2 adaptation: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Previous canister purge valve: Όχι

Require param idle: Όχι

Κρουστική καύση: Όχι

Previous idle speed: Όχι

Previous O2 sensor 1, bank 1: Φτωχό

Previous idle speed block: Ενεργό

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Πλούσιο

Previous knocking zone: Ναι

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 95 °C

Αναλογία Αέρα/Καυσίμου: 14.7

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 21 %

Στροφές κινητήρα: 1160 rpm

Στροφές ρελαντί: 1180 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ενεργοποιητή: 70 βήματα

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 70 βήματα

Συντελεστής διόρθωσης χρόνου ψεκασμού: 1.000

Ignition advance angle: 23.0 °

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0 km/h

Τάση μπαταρίας: 11.95 V

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 1600 rpm

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.449 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: Ανενεργό

Χρόνος ψεκασμού B1: 4.28 ms

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 25.0 kg/h

Κυκλοφορία ροής αέρα: 178.0 mg/cyc

Κατανάλωση καυσίμου: 2.2 L/h

Κατανάλωση καυσίμου: 512.0 L/100km

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.000 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 1.348 V

Mass air flow sensor (ADC): 1.387 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.566 V

Throttle position sensor (ADC): 0.430 V

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής: 0.007000

Reset counter (range 2): 400.0

Reset counter (range 3): 16.0

Reset counter (range 4): 400.0

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 1.000000

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 2

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 4

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 3

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 1

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αποκοπή καυσίμου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας: Ενεργό

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Κατάσταση Immobilizer: FE

Σήμα Immobilizer: Σφάλμα επικοινωνίας

Εκκίνηση: Start allowed

Εκμάθηση ECU: Επιτρέπεται

Immobilizer : Ενεργό

ID Υλικολογισμικού: D3 00

Διαμόρφωση δεδομένων

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: Ανενεργό

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Ανενεργό

Αισθητήρας εκκεντροφόρου: Ανενεργό

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Ανενεργό

Διακοπή καυσίμου: Ενεργό

Βαλβίδα EGR: Ανενεργό

Προσαρμογή ρελαντί: Ανενεργό

Αισθητήρας κρουστικής καύσης: Ανενεργό

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: Ανενεργό

Ποτενσιόμετρο CO: Ανενεργό

Synchronous fuel injection: Ενεργό

Throttle position sensor adaptation (close): Ανενεργό

Asynchronous injection during acceleration: Ανενεργό

Ασύγχρονη εκκίνηση ψεκασμού καυσίμου: Ανενεργό

Save error: Ανενεργό

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ρελέ A/C

Μπεκ

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 1+4

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 2+3

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Διόρθωση CO

Βοηθήματα

Controls

Επεξεργασία VIN

Επαναφορά ECU

Επεξεργασία Αρ.Πλαισίου

Επεξεργασία Αριθμού Κινητήρα

Επεξεργασία Ημερ.Κατασκευής

Επεξεργασία αριθμού ανταλλακτικού