Όχημα, BMW, X3 (F25), Single axle air suspension (EHC)

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών - Single axle air suspension (EHC) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 13 A0

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.29.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Tire pressure sensor 1 - remaining battery life (month): -- Μήνας

Message 1: tire pressure: -- %

Tire pressure sensor 1 - target pressure: --

Αισθητήρας πίεσης ελαστικού 1 θερμοκρασία: -- °C

Tire pressure sensor 1 - wheel position: --

Wheel 1 electronics number: --

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

Χιλιομετρητής: -- km

All wheels belonging to vehicle: --

All wheels have been detected: --

All wheels have been assigned to a position: --

Band mode in RDC request: --

Warning, general: --

Warning, left front: --

Warning, right front: --

Warning, left rear: --

Warning, right rear: --

Terminal 15: --