Όχημα, BMW, X3 (F25), Man machine interface graphic module (MMI)

Πολυμέσα - Man machine interface graphic module (MMI) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 15 80

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.29.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Σειριακός Αριθμός: 1103803600

Control unit temperature: -- °C

Audio system encoding: --

Ένταση: 0.0

Σίγαση: --

GPS: --

Κατάσταση αναπαραγωγής CD: --

Quality of station being received: --

Field strength of station received: --

Connection (head-unit diversity): --

Frequency of station being received: -- Hz

Active DAB aerial: --

TP: --

RDS: --

TMC: --

DAB: --

SDARS: Εκτός

Aerial selftest: All aerials OK

CID connection: --

Display version: --

Flash version number: --

Aριθμός έκδοσης Hardware: --

Αριθμός προμηθευτή: --

Αριθμός είδους: --

Temperature backlighting: -- °C

CRIN: --

Telephone mute: --

Selftest: Δοκιμή δεν ξεκινήσε

Πρόσθετες πληροφορίες

Selftest: 0.0

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Maximum display brightness

Status navigation voice

Οθόνη δοκιμής χωρίς σήμα

Εμφάνιση μαύρων τμημάτων δοκιμή

Εμφάνιση μπλε τμημάτων δοκιμή

Εμφάνιση πράσινων τμημάτων δοκιμή

Δοκιμή οθόνης, κόκκινα τμήματα

Δοκιμή λευκών τμημάτων οθόνης

Συνέχιση εναλλαγής στην επόμενη πηγή ήχου

Signal 10 kHz all speakers test

Signal 1 kHz all speakers test

Signal 100 Hz all speakers test

Output control gong test

Μοτίβο μπροστινού ήχου εξόδου PDC

Επαναφορά ρυθμίσεων ήχου

Sound Mute Signal

Έκτακτη εξαγωγή CD/DVD

Εξαγωγή οπτικού μέσου (εξαγωγή CD/DVD)

Radio station scan

Search for strongest radio station

Ρύθμιση συχνότητας (88,9 MHz)

Αλλαγή ζώνης συχνοτήτων από AM σε FM

Switch RDS

Traffic switch

SDARS activation status

Switch MMI display on/off

Bluetooth: διαγραφή συζευγμένης συσκευής

Επαναφορά μονάδας ελέγχου

Test of all aerials

Delete customer-everything specific data

Βοηθήματα

Controls

Restore delivery status