Όχημα, BMW, X3 (F25), Επιλεκτική αναγωγή καταλύτη (SCR)

Κινητήρας - Επιλεκτική αναγωγή καταλύτη (SCR) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 29 40

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.29.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Active tank filling level sensor: production ID: 06 0B

Έκδοση λογισμικού:  ñb

Active tank: capacity: 154.7 L

Active tank: fluid level: 15.47 mm

Active tank: frozen: Δεν εξακριβώθηκε

Active tank: refillable quantity: 1.51 L

Active tank: relative filling level: 2.35 %

Active tank: temperature: -176.46 °C

Delivery module: pressure sensor, temperature: -176.46 °C

Diesel Particulate filter (DPF), temperature 1, bank 1: -176.46 °C

SCR catalyst temperature: -176.46 °C

Passive tank: capacity (if installed): 1.51 L

Passive tank: fluid level (if installed): 386.75 mm

Passive tank: installed: Δεν εξακριβώθηκε

Passive tank: refillable quantity (if installed): 1.51 L

Passive tank: relative filling level (if installed): 3.00 %

Passive tank: temperature (if installed): -176.46 °C

Recirculating pump unit: long-term recirculation quantity: 154.70 L

Παροχή τάσης: 30.22 V

Heater voltage supply: 30.22 V

Urea/water mixture: quality: 5.47 %

Urea/water mixture: total metering quantity: 101445.99 mg

Urea/water mixture: residual range: 10144598.60 km

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Επαναφορά μονάδας ελέγχου