Όχημα, BMW, X3 (F25), N52 - Digital engine electronics (DME)

N52 - Digital engine electronics (DME) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 13 E0

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.12.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Operation mode: Layer

Στροφές κινητήρα: 32.0 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 499.00 rpm

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 15.59 kg/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: -47.2 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού ψυγείου: -47.2 °C

Θερμοκρασία ECU: -47.2 °C

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 1.0 km/h

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: 49.90 °C

Engine oil fill level, briefly: 1.0

Στάθμη λαδιού: 0.3 mm

Γωνία ανάφλεξης: -35.2 °

Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής: -47.2 °C

Αισθητήρας MAP: 41.38 hPa

Pressure sensor upstream of throttle valve: 19.49 hPa

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 0.4 %

Πραγματική θέση πεταλούδας: 3.64 °

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 2: 2.44 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 2: 2.44 V

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 2.44 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 2.44 V

Lift exhaust valves: -40.4 °

Lift inlet valves: 49.90 °

Ροή δεδομένων 2

Κατάσταση λειτουργίας κινητήρα - πλήρως φορτίο: Ενεργό

Engine at idle: Εκτός

Terminal 15 status: Εκτός

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 1: 6.14 %

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 5: 0.46 %

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 3: 4.00 %

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 6: 6.14 %

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 2: 0.46 %

Ομαλή λειτουργία κυλίνδρου 4: 4.00 %

Αισθητήρας λ βρόχος ελέγχου πλευρά 1: Μη ενεργό

Αισθητήρας λ βρόχος ελέγχου πλευρά 2: Ενεργό

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Βαλβίδα εξαερισμού δεξαμενής καυσίμου

Διάφραγμα ψυγείου

Ηλεκτρική αντλία ψυκτικού 50%

Ηλεκτρικός ανεμιστήρας

Variable intake system 1

Σύστημα μεταβλητής εισαγωγής 2

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Injection system 1 off (only when engine running)

Injection system 2 off (only when engine running)

Injection system 3 off (only when engine running)

Injection system 4 off (only when engine running)

Injection system 5 off (only when engine running)

Injection system 6 off (only when engine running)

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά όλων των τιμών προσαρμογής

Αντικατάσταση μπαταρίας

Επαναφορά αλλαγής λαδιού