Όχημα, BMW, X3 (F25), Ενεργό σύστημα διεύθυνσης (ASA)

Τιμόνι - Ενεργό σύστημα διεύθυνσης (ASA) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 10 70

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.29.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Terminal 15N: 462.60 V

Τερματικό 30: 514.00 V

Terminal 15N: Εντός

Τερματικό 30: Εντός

Τάση συστήματος: 1.0 V

Τάση συστήματος: Άκυρο

Θερμοκρασία ECU: 256.00 °C

Motor angle position: Άκυρο

U phase voltage status: 0.26 V

V φάση τιμή τάσης: 0.51 V

W φάση τιμή τάσης: 0.77 V

Motor current (U phase): 4.11 A

Motor current (V phase): 0.77 A

Motor current (W phase): 8.19 A