Όχημα, BMW, X3 (F25), Transfer case module (VTG)

4WD - Transfer case module (VTG) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 21 80

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.0F.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Κατάσταση βαθμονόμησης:

Calibration angle: 395.48 °

Απόσταση από την τελευταία αλλαγή λαδιών: -- km

Class Gearbox: 25307.00

Number of services carried out: --

Τερματικό 30: 251.76 V

Torque, front axle: 6326.75 N·m

Front axle, setpoint target pressure control valve: 6326.75 N·m

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Επαναφορά μονάδας ελέγχου