Όχημα, BMW, X3 (F25), Transmission control module (EGS)

Transaxle - Transmission control module (EGS) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 23 88

Ημερομηνία προγραμματισμού: 99.88.77

Προμηθευτής: ZF

Ημερομηνία κατασκευής: 23.12.10

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τρέχουσα ταχύτητα: Όπισθεν

Drive position: R

Automatic parking (after ignition off): Δεν εξακριβώθηκε

Θερμοκρασία λαδιού ATF: 57.5 °C

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Auto parking

Gear P

Επαναφορά ECU