Όχημα, BMW, X3 (F25), Κλιματιστικό (IHKA)

Έλεγχος κλιματισμού - Κλιματιστικό (IHKA) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 11 90

Ημερομηνία προγραμματισμού: --

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Left seat ventilation: --

Απόψυξη: --

Right seat ventilation: --

Left air distribution: --

Right air distribution: --

Left outer ventilation flap: -- %

Right outer ventilation flap: -- %

Right middle ventilation flap: -- %

Left middle ventilation flap: -- %

Left rear mixiing flap: -- %

Right rear mixiing flap: -- %

Right front mixiing flap: -- %

Left front mixiing flap: -- %

Fresh air flap motor position: -- %

Left rear footwell vent flap: -- %

Right rear footwell vent flap: -- %

Left front footwell vent flap: -- %

Right front footwell vent flap: -- %

Recirculated air flap air flow to recirculating air: -- %

Κλαπέ αποθάμβωσης: -- %

Terminal R: --

Terminal 50: --

Terminal 30F: -- V

Terminal 15: --

Right ventilation temperature: -- °C

Left ventilation temperature: -- °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας δεξιά: -- °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας αριστερά: -- °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή: -- °C

AC compressor: --

Βοηθητικός θερμαντής: --

Fitting the pressure sensor: --

AUC sensor detection: --

Condensation sensor: --

Έλεγχος αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας: --

Fitting the water valve: --

Fitting the dual water valve: --

Automatic rear conditioning system: --

Βοηθητική αντλία νερού: --

A/C compressor clutch: --

Circulating pump: --

Electric water pump: --

Electric auxiliary air heater: --

Rear air conditioner: --

Running-in protection: -- sec

Running-in protection: --

Supply voltage (high-voltage electric system): -- V

Supply voltage (low-voltage electric system): -- V

DC/DC converter temperature: -- °C

EKK operating condition: --

EKK output limit: --

EKK reason for shutoff: --

EKK voltage range: --

Installation EKK: --

Electric auxiliary air heater: -- V

Electric auxiliary air heater: -- A

Electric auxiliary heater setpoint value: -- %

Κατάσταση βαθμονόμησης: --

A/C button led: --

Automatic air recirculation control LED: --

Automatic function LED (one button): --

Automatic heating (AUC) LED: --

Defrost LED: --

Πλήκτρο θερμαντή πίσω παρμπρίζ: --

LED, automatic function left: --

LED, automatic function right: --

MAX button LED: --

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Δοκιμή οθόνης

Ενεργοποίηση προστασίας λειτουργίας για συμπιεστή A/C

Απενεργοποίηση προστασίας λειτουργίας για συμπιεστή A/C

Ανεμιστήρας στο 80%

Right rear mixing flap at 100%

Right rear mixing flap at 0%

Left rear mixing flap at 100%

Left rear mixing flap at 0%

Rear right footwell flap at 100%

Right rear footwell flap at 0%

Left rear footwell flap at 100%

Left rear footwell flap at 0%

Κλαπέ φρέσκου αέρα στο 100%

Κλαπέ φρέσκου αέρα στο 0%

Right front mixing flap at 100%

Right front mixing flap at 0%

Left front mixing flap at 100%

Left front mixing flap at 0%

Right front footwell flap at 100%

Right front footwell flap at 0%

Left front footwell flap at 100%

Left front footwell flap at 0%

Right outer ventilation flap at 100%

Right outer ventilation flap at 0%

Right middle ventilation flap at 100%

Right middle ventilation flap at 0%

Left middle ventilation flap at 100%

Left middle ventilation flap at 0%

Left outer ventilation flap at 100%

Left outer ventilation flap at 0%

Recirculated-air flap at 100%

Recirculated-air flap at 0%

Κλαπέ απόψυξης

Βαθμονόμηση κλαπέ διανομής αέρα

Διευθυνσιοδότηση μοτέρ κλαπέ

Ξεκλείδωμα βοηθητικού θερμαντήρα