Όχημα, BMW, X3 (F25), Digital engine electronics 2 (DME2)

Κινητήρας - Digital engine electronics 2 (DME2) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση διάγνωσης: 0F 1A 10

Ημερομηνία προγραμματισμού: 14.12.16

Προμηθευτής: Siemens

Ημερομηνία κατασκευής: 10.02.11

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: 343.98 hPa

Pressure sensor upstream of throttle valve: 687.97 hPa

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 28.5 °C

Απόσταση από την τελευταία αλλαγή λαδιών: 88060.00 km

Country factor 1: 1.0

Country factor 2: 1.0

Remaining distance derived from fuel consumption: 1020.0

Generator current: 12.8 A

Στροφές κινητήρα: 2201.50 rpm

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 13.44 %

Επιτάχυνση οχήματος: 22.1 m/s²

Επιθυμητή πίεση αέρα πλήρωσης: 343.98 hPa

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 68.80 km/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας καυσίμου: 28.5 °C

Αισθητήρας βαρομετρικής πίεσης: 510.0 hPa

Στροφές κινητήρα: 4080.0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 127.5 km/h

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 40.0 %

Τάση μπαταρίας: 9.6 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 28.5 °C

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 408.00 kg/h

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: 42.0 °C

Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής κατά την εκκίνηση κινητήρα: 28.5 °C

Αισθητήρας στάθμης καυσίμου: 102.0 L

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 52836.00 λεπτά

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N2: 10.75 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N1: 10.75 V

Χρόνος ρεύματος ηρεμίας 80-200mA: 1523.2 λεπτά

Χρόνος ρεύματος ηρεμίας 200-1000mA: 1523.2 λεπτά

Αισθητήρας πίεσης λαδιού: 102.0 hPa

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 28.5 °C

Θερμοκρασία μπαταρίας: 28.5 °C

Αισθητήρας πίεσης υγρών φρένων: 102.0 hPa

Rail pressure absolute filtered real value: 4.40 MPa

Πίεσης μπεκιέρας: 4.40 MPa

Βοηθήματα

Controls

CBS (condition based service) reset