Όχημα, BMW, Z4 (E85), Entance aid driver (SMF)

Μονάδα ελέγχου καθισμάτων - Entance aid driver (SMF) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 93 56 29

Αριθμός υλικολογισμικού: 51

Διαγνωστικός δείκτης: 01

Κωδικός καταλόγου: 01

Δείκτης διαύλου: 11

Εβδομάδα κατασκευής: 43

Χρονιά κατασκευής: 03

Αριθμός προμηθευτή: Philips

Αριθμός λογισμικού: 52

Κωδικοί Βλαβών

01: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τάση μπαταρίας: 6.51 V

Hall sensors: 8.98 V

Seat control switch, lenght +: Εντός

Seat control switch, lenght -: Εντός