Όχημα, BMW, Z4 (E85), Automatic interval control (AIC)

Μονάδα ελέγχου αμαξώματος - Automatic interval control (AIC) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 90 40 12

Αριθμός υλικολογισμικού: 04

Διαγνωστικός δείκτης: 00

Κωδικός καταλόγου: 00

Δείκτης διαύλου: 00

Εβδομάδα κατασκευής: 30

Χρονιά κατασκευής: 01

Αριθμός προμηθευτή: Kostal

Αριθμός λογισμικού: 14

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών