Όχημα, BMW, Z4 (E85), Μονάδα ελέγχου ABS (ABS)

Σύστημα πέδησης - Μονάδα ελέγχου ABS (ABS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους: 07 80 17 11

Αριθμός υλικολογισμικού: 00

Εναλλακτικός δείκτης: LP

Έκδοση διάγνωσης: 00 01

Ημερομηνία κατασκευής: 10.05.2010

Κωδικός καταλόγου: 04

Προμηθευτής: Bosch

Έκδοση καταλόγου μυνημάτων: 8.2.48

Λειτουργική έκδοση λογισμικού: 8.2.48

Έκδοση λογισμικού ασφαλής λειτουργίας : 3.3.1

Πλαίσιο: DL93734

Αριθμός υλικολογισμικού: 07 52 35 23

Κωδικοί Βλαβών

5D95: Left front wheel speed sensor - double frequency

Controls

Διαγραφή κωδικών

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Automatic stability control E46 component activation

Controls

Left front ABS inlet valve

Left front ABS outlet valve

Right front ABS inlet valve

Right front ABS outlet valve

Right rear ABS inlet valve

Right rear ABS outlet valve

Left rear ABS inlet valve

Left rear ABS outlet valve

Return pump

Distribution valve 1

Βαλβίδα εναλλαγής

Dynamic stability control E46/E85 component activation

Controls

Left front ABS inlet valve

Left front ABS outlet valve

Right front ABS inlet valve

Right front ABS outlet valve

Right rear ABS inlet valve

Right rear ABS outlet valve

Left rear ABS inlet valve

Left rear ABS outlet valve

Return pump

Distribution valve 1

Distribution valve 2

Βαλβίδα εναλλαγής 1

Βαλβίδα εναλλαγής 2

Automatic stability control R50 component activation

Controls

Left front ABS inlet valve

Left front ABS outlet valve

Right front ABS inlet valve

Right front ABS outlet valve

Right rear ABS inlet valve

Right rear ABS outlet valve

Left rear ABS inlet valve

Left rear ABS outlet valve

Return pump

Distribution valve 1

Distribution valve 2

Βαλβίδα εναλλαγής 1

Βαλβίδα εναλλαγής 2

Dynamic stability control R50 component activation

Controls

Left front ABS inlet valve

Left front ABS outlet valve

Right front ABS inlet valve

Right front ABS outlet valve

Right rear ABS inlet valve

Right rear ABS outlet valve

Left rear ABS inlet valve

Left rear ABS outlet valve

Return pump

Distribution valve 1

Distribution valve 2

Βαλβίδα εναλλαγής 1

Βαλβίδα εναλλαγής 2

Ενεργοποίηση εξαρτήματος ABS R50

Controls

Left front ABS inlet valve

Left front ABS outlet valve

Right front ABS inlet valve

Right front ABS outlet valve

Right rear ABS inlet valve

Right rear ABS outlet valve

Left rear ABS inlet valve

Left rear ABS outlet valve

Return pump