Όχημα, BMW, Z4 (E85), Deflation detection system (DDS)

Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών - Deflation detection system (DDS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 91 64 07

Αριθμός υλικολογισμικού: 01

Διαγνωστικός δείκτης: 05

Κωδικός καταλόγου: 01

Δείκτης διαύλου: 01

Εβδομάδα κατασκευής: 30

Χρονιά κατασκευής: 01

Αριθμός προμηθευτή: Valeo

Αριθμός λογισμικού: 15

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων