Όχημα, BMW, Z4 (E85), Steering angle sensor (LEW)

Τιμόνι - Steering angle sensor (LEW) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 01 09 41 42

Αριθμός υλικολογισμικού: 06

Διαγνωστικός δείκτης: 01

Κωδικός καταλόγου: 01

Δείκτης διαύλου: 60

Εβδομάδα κατασκευής: 09

Χρονιά κατασκευής: 98

Αριθμός προμηθευτή: Kostal

Αριθμός λογισμικού: 01

Κωδικοί Βλαβών

3: Slider fault (normal operation)

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας γωνίας τιμονιού: 792.30 °

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων