Όχημα, BMW, Z4 (E85), Transmission control module (EGS)

Transaxle - Transmission control module (EGS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους: 07 55 60 39

Αριθμός υλικολογισμικού: 13

Εναλλακτικός δείκτης: MH

Έκδοση διάγνωσης: 02 02

Ημερομηνία κατασκευής: 05.12.2015

Κωδικός καταλόγου: 02

Προμηθευτής: Bosch

Έκδοση καταλόγου μυνημάτων: 0.16.96

Λειτουργική έκδοση λογισμικού: 0.16.96

Έκδοση λογισμικού ασφαλής λειτουργίας : 2.3.10

Πλαίσιο: DL93734

Αριθμός υλικολογισμικού: 07 52 35 23

Κωδικοί Βλαβών

4E20: Electronic pressure control valve 1

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Γωνία πεντάλ γκαζιού: 8.15 %

Τρέχουσα ροπή κινητήρα: 28.0 N/m

Τάση μπαταρίας: 5.44 V

Στροφές κινητήρα: 5696.0 rpm

Level M gate: Χαμηλό

Level on L1 pin: Χαμηλό

Level on L2 pin: Χαμηλό

Level on L3 pin: Χαμηλό

Level on L4 pin: Υψηλό

Level on tip+: Χαμηλό

Level on tip-: Χαμηλό

Transfer case oil temperature: 54.0 °C

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: -9.0 °C

Output speed: 4160.0 rpm

Torque converter turbine speed: 1440.0 rpm

Pressure actuator/solenoid valves: 8.16 V

Wheel speed: 460.0 km/h

Brake signal: O.K.

Detection, diretion of wheel rotation: O.K.

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Διακόπτης πεντάλ γκαζιού: O.K.

Στροφές κινητήρα: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Torque interface: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Διακόπτης πεντάλ γκαζιού: O.K.

Temperature sensor, mechatronics: O.K.

Temperature sensor, transmission: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Torque converter turbine speed: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Τρέχουσα ταχύτητα κιβωτίου: -

Πατήθηκε φρένο: Ενεργό

Door CAN signal (CAS): Κλειστό

Terminal CAN signal 15 (CAS): Εκτός

Wake up line (CAS): Υψηλό

Torque converter lock-up clutch status: Ανοιχτό

Program switch: ACC

Transmission position: -

Clutch adaptations deactivated: Μη ενεργό

3rd or 5th gear electric limp home operation: Ενεργό

Torque converter clutch lock up open: Μη ενεργό

Hold gear: Μη ενεργό

5th gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

4th gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

No S/M program: Μη ενεργό

P/N lock deactivated: Μη ενεργό

Substitute value wheel speed output speed: Ενεργό

Substitute value output speed wheel speed: Μη ενεργό

Transmission deactivation relay: Μη ενεργό

Maximum main pressure: Μη ενεργό

Mechanical limp - home mode: Μη ενεργό

Idle neutral control: Μη ενεργό

Solenoid valve 3 interlock deactivated: Μη ενεργό

Solenoid valve 4 interlock deactivated: Μη ενεργό

Starting - torque limitation: Μη ενεργό

1st gear electric limp home operation: Μη ενεργό

2nd gear electric limp home operation: Μη ενεργό

4th gear electric limp home operation: Μη ενεργό

3rd gear electric limp home operation: Μη ενεργό

3rd gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

No position, R gear: Μη ενεργό

Interlock: -

Μοχλός ασφάλισης: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3: -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4: Εκτός

Filling pressure, clutch A: -33.00 mbar

Filling pressure, clutch B: 22003.66 mbar

Filling pressure, clutch C: 20302.69 mbar

Filling pressure, clutch D: 13300.80 mbar

Filling pressure, clutch E: -154.00 mbar

Rapid filling time, clutch A: -32748.50 ms

Rapid filling time, clutch B: 8948.86 ms

Rapid filling time, clutch C: 24564.63 ms

Rapid filling time, clutch D: -8891.86 ms

Rapid filling time, clutch E: -555.99 ms

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Solenoid valve, shift lock

Solenoid valve, inter lock

Resetting of all adaptation values

Teach in components

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων