Όχημα, BMW, Z4 (E85), Transmission control module (EGS)

Transaxle - Transmission control module (EGS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους: 07 55 60 39

Αριθμός υλικολογισμικού: 13

Εναλλακτικός δείκτης: MH

Έκδοση διάγνωσης: 02 02

Ημερομηνία κατασκευής: 05.12.2015

Κωδικός καταλόγου: 02

Προμηθευτής: Bosch

Έκδοση καταλόγου μυνημάτων: 0.16.96

Λειτουργική έκδοση λογισμικού: 0.16.96

Έκδοση λογισμικού ασφαλής λειτουργίας : 2.3.10

Πλαίσιο: DL93734

Αριθμός υλικολογισμικού: 07 52 35 23

Κωδικοί Βλαβών

4E20: Electronic pressure control valve 1

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Γωνία πεντάλ γκαζιού: 8.15 %

Τρέχουσα ροπή κινητήρα: 28.0 N/m

Τάση μπαταρίας: 5.44 V

Στροφές κινητήρα: 5696.0 rpm

Level M gate: Χαμηλό

Level on L1 pin: Χαμηλό

Level on L2 pin: Χαμηλό

Level on L3 pin: Χαμηλό

Level on L4 pin: Υψηλό

Level on tip+: Χαμηλό

Level on tip-: Χαμηλό

Transfer case oil temperature: 54.0 °C

Θερμοκρασία λαδιού κινητήρα: -9.0 °C

Output speed: 4160.0 rpm

Torque converter turbine speed: 1440.0 rpm

Pressure actuator/solenoid valves: 8.16 V

Wheel speed: 460.0 km/h

Brake signal: O.K.

Detection, diretion of wheel rotation: O.K.

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: O.K.

Διακόπτης πεντάλ γκαζιού: O.K.

Στροφές κινητήρα: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Torque interface: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Διακόπτης πεντάλ γκαζιού: O.K.

Temperature sensor, mechatronics: O.K.

Temperature sensor, transmission: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Torque converter turbine speed: Τιμή υποκατάστατου / σφάλμα

Τρέχουσα ταχύτητα κιβωτίου: -

Πατήθηκε φρένο: Ενεργό

Door CAN signal (CAS): Κλειστό

Terminal CAN signal 15 (CAS): Εκτός

Wake up line (CAS): Υψηλό

Torque converter lock-up clutch status: Ανοιχτό

Program switch: ACC

Transmission position: -

Clutch adaptations deactivated: Μη ενεργό

3rd or 5th gear electric limp home operation: Ενεργό

Torque converter clutch lock up open: Μη ενεργό

Hold gear: Μη ενεργό

5th gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

4th gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

No S/M program: Μη ενεργό

P/N lock deactivated: Μη ενεργό

Substitute value wheel speed output speed: Ενεργό

Substitute value output speed wheel speed: Μη ενεργό

Transmission deactivation relay: Μη ενεργό

Maximum main pressure: Μη ενεργό

Mechanical limp - home mode: Μη ενεργό

Idle neutral control: Μη ενεργό

Solenoid valve 3 interlock deactivated: Μη ενεργό

Solenoid valve 4 interlock deactivated: Μη ενεργό

Starting - torque limitation: Μη ενεργό

1st gear electric limp home operation: Μη ενεργό

2nd gear electric limp home operation: Μη ενεργό

4th gear electric limp home operation: Μη ενεργό

3rd gear electric limp home operation: Μη ενεργό

3rd gear and holding gear limp home program: Μη ενεργό

No position, R gear: Μη ενεργό

Interlock: -

Μοχλός ασφάλισης: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 1: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3: -

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 4: Εκτός

Filling pressure, clutch A: -33.00 mbar

Filling pressure, clutch B: 22003.66 mbar

Filling pressure, clutch C: 20302.69 mbar

Filling pressure, clutch D: 13300.80 mbar

Filling pressure, clutch E: -154.00 mbar

Rapid filling time, clutch A: -32748.50 ms

Rapid filling time, clutch B: 8948.86 ms

Rapid filling time, clutch C: 24564.63 ms

Rapid filling time, clutch D: -8891.86 ms

Rapid filling time, clutch E: -555.99 ms

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Solenoid valve, shift lock

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, ενδιάμεσου κλειδώματος

Επαναφορά όλων των τιμών προσαρμογής

Teach in components

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων