Όχημα, BMW, Z4 (E85), Park distance control (PDC)

Βοηθός Παρκαρίσματος - Park distance control (PDC) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 88 36 35 47

Αριθμός υλικολογισμικού: 03

Διαγνωστικός δείκτης: 00

Κωδικός καταλόγου: 03

Δείκτης διαύλου: 00

Εβδομάδα κατασκευής: 49

Χρονιά κατασκευής: 97

Αριθμός προμηθευτή: SWF

Αριθμός λογισμικού: 19

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων