Όχημα, BMW, Z4 (E85), Eject box interface telephone (BIT)

Πολυμέσα - Eject box interface telephone (BIT) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 93 87 63

Αριθμός υλικολογισμικού: 11

Διαγνωστικός δείκτης: 04

Κωδικός καταλόγου: 02

Δείκτης διαύλου: 12

Εβδομάδα κατασκευής: 24

Χρονιά κατασκευής: 03

Αριθμός προμηθευτή: Motorola

Αριθμός λογισμικού: 65