Όχημα, BMW, 3 (E36), Dynamic stability control (DSC)

Σύστημα πέδησης - Dynamic stability control (DSC) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 81 16 48 96

Αριθμός υλικολογισμικού: 54

Διαγνωστικός δείκτης: 67

Κωδικός καταλόγου: 03

Δείκτης διαύλου: 50

Εβδομάδα κατασκευής: 12

Χρονιά κατασκευής: 22

Αριθμός προμηθευτή: -

Αριθμός λογισμικού: 43

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Ενεργοποιήθηκε

Έλεγχος ΑBS: 8.7 V

Μοτέρ αντλίας ABS: 10.9 V

Τάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας: 8.7 V

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 45.18 km/h

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 45.18 km/h

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 45.18 km/h

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 45.18 km/h

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Αντλία επιστροφής

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά

Βαλβίδα εισαγωγής-πίσω άξονας

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά

Βαλβίδα εξαγωγής-πίσω άξονας