Όχημα, BMW, 3 (E36), Electronic immobilizer (EWS)

Immobilizer - Electronic immobilizer (EWS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 88 36 22 77

Αριθμός υλικολογισμικού: 03

Διαγνωστικός δείκτης: 01

Κωδικός καταλόγου: 01

Δείκτης διαύλου: 00

Εβδομάδα κατασκευής: 36

Χρονιά κατασκευής: 95

Αριθμός προμηθευτή: Kostal

Αριθμός λογισμικού: 01

Κωδικοί Βλαβών

255: General reset

19: Key no. 1, toleration of random code increased

3: Key no. 0, toleration of random code increased

1: Key 1 not detected

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

CODE signal from on-board computer: Μη ενεργό

DME line: Εντός

Στροφές κινητήρα: Δεν είναι παρών

EWS control unit: Εκτός

Currently used key: 1

Διακόπτης συμπλέκτη: P/N σειρά

Starter - motor disablement through engine speed: Μη ενεργό

Starter interlock by selector - level/clutch switch: Μη ενεργό

Terminal R: Εντός

Κατάσταση κλειδιού: Έγκυρο

Key password: Σωστό

Key random code: Σωστό