Όχημα, BMW, 3 (E36), Base module (KBM)

Μονάδα ελέγχου αμαξώματος - Base module (KBM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 93 23 68

Αριθμός υλικολογισμικού: 10

Διαγνωστικός δείκτης: 01

Κωδικός καταλόγου: 04

Δείκτης διαύλου: 13

Εβδομάδα κατασκευής: 44

Χρονιά κατασκευής: 03

Αριθμός προμηθευτή: Reinshagen delphi

Αριθμός λογισμικού: 31

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών