Όχημα, BMW, 3 (E36), Aισθητήρας θερμικός και στάθμης λαδιού (TOEN)

Κινητήρας - Aισθητήρας θερμικός και στάθμης λαδιού (TOEN) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 93 77 91

Αριθμός υλικολογισμικού: 00

Διαγνωστικός δείκτης: 01

Κωδικός καταλόγου: 81

Δείκτης διαύλου: 07

Εβδομάδα κατασκευής: 17

Χρονιά κατασκευής: 04

Αριθμός προμηθευτή: UTA

Αριθμός λογισμικού: 08

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών