Όχημα, BMW, 3 (E36), Automatic heating air conditioning (IHKA)

Έλεγχος κλιματισμού - Automatic heating air conditioning (IHKA) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 91 66 41

Αριθμός υλικολογισμικού: 60

Διαγνωστικός δείκτης: 02

Κωδικός καταλόγου: 03

Δείκτης διαύλου: 10

Εβδομάδα κατασκευής: 37

Χρονιά κατασκευής: 02

Αριθμός προμηθευτή: Preh

Αριθμός λογισμικού: 63

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

AUC_SENSOR: 2.67 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 136.0 °C

Στροφές κινητήρα: 1360.0 rpm

Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή A/C: 2.67 °C

Έλεγχος ανεμιστήρα: 53.33 %

Αισθητήρας θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας αριστερά: 72.73 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εναλλάκτη θερμότητας δεξιά: 72.73 °C

Ρελέ A/C: Εκτός

Pressing a button: AUTO left: Εντός

Additional fan (duo) relay stage 1: Εκτός

Pressing a button: AUTO right: Εντός

Automatic heating (AUC (Automatic air Recirculation)): Εντός

Βοηθητική αντλία νερού: Εκτός

Air circulation: Εκτός

Απόψυξη: Εκτός

Shutoff valve: Ανοιχτό

Απόψυξη: 233.07 %

Fresh air flap motor: 251 %