Όχημα, BMW, 3 (E36), On board computer (BCO)

Πολυμέσα - On board computer (BCO) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους βασικής μονάδας ελέγχου: 86 93 87 63

Αριθμός υλικολογισμικού: 11

Διαγνωστικός δείκτης: 20

Κωδικός καταλόγου: 02

Δείκτης διαύλου: 12

Εβδομάδα κατασκευής: 24

Χρονιά κατασκευής: 03

Αριθμός προμηθευτή: Motorola

Αριθμός λογισμικού: 65