Όχημα, LADA, NIVA, APS 4 (IMMO)

Immobilizer - APS 4 (IMMO) - 0

Αναγνώριση

ID Υλικολογισμικού: 21

Αναγνώριση λογισμικού: 65

Immobilizer ID: 92 92

Κωδικοί Βλαβών

: ECU not learned

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Immo clear: Ναι

Immo protect: Δεν εξακριβώθηκε

Immo maintenance: Όχι

Αριθμός κωδικοποιημένων κλειδιών: 0

Red key ID: F000

Διακόπτης πόρτας: Ανοιχτό

Κλειδί: Άγνωστο

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Προειδοποίηση μισάνοιχτης πόρτας δοκιμή βομβητή

Λυχνία ασφαλείας LED

Εσωτερική λυχνία