Όχημα, LADA, NIVA, Brake system 9.0 (ABS)

Σύστημα πέδησης - Brake system 9.0 (ABS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός hardware ECU κατασκευαστή οχήματος : 21230-3538010-10

Calibration repair shop code or tester serial number: 65535

System name: ABS9.0

Supplier ECU serial number: 02 65 80 50 26

Προμηθευτής ECU αριθμός λογισμικού: 90722

ECU αριθμός έκδοσης λογισμικού: 15000000

ECU coded: FF

Κωδικοί Βλαβών

C0851: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 257.0 km/h

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 273.1 km/h

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 305.2 km/h

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 321.2 km/h

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 8.6 km/h

Διακόπτης φώτων φρένων: Εντός

Τάση μπαταρίας: 10.88 V

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω : Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά : Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά: Εντός

Μοτέρ αντλίας ABS ρελέ: Εντός

Ρελέ βαλβίδων ABS: Εντός

Brake fluid filling: Bosch deliver state

EBD control: Εντός

ABS: Εντός

Περίμετρος ελαστικών: 2219 mm

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ABS

Μοτέρ αντλίας ABS

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω

Thermal protection

Speed limit

Απενεργοποίηση διακόπτη βαλβίδας ρελέ