Όχημα, LADA, NIVA, 21214 (1.7 L SOHC) - MP 7.0 E2 (PCM)

21214 (1.7 L SOHC) - MP 7.0 E2 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Μοντέλο οχήματος: VAZ21214-1_7L8V

ID Υλικολογισμικού: M7V2020 L 29

Αριθμός είδους: 0261206542

Αναγνώριση λογισμικού: 1037352540

Σύστημα: MP7.0H

Ημερομηνία λογισμικού: 20 00 03 14

Κωδικοί Βλαβών

P0264: Μπεκ κυλίνδρου 2 - κύκλωμα χαμηλή τάση

P0115: Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ECT) αισθητήρας - κύκλωμα βλάβη

P0500: Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος 1/A/μονός - κύκλωμα βλάβη

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 1.016 V

Απόκλιση φορτίου: 0.0 ms

Τάση μπαταρίας: 12.16 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 60.0 °C

Ignition advance angle: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 0.0 %

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Χρόνος ψεκασμού B1: 1003.90 ms

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 56 βήματα

Στροφές κινητήρα (ακριβώς): 0 rpm

Idle regulation integral correction: -128 kg/h

Προσαρμογή ενεργοποιητή στροφών ρελαντί : -1 kg/h

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 0 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ροής αέρα: 1.0 kg/h

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 20.0 kg/h

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.452 V

O2 ολοκληρωτής: 1.00

Πρόσθετο όριο ισοστάθμισης καυσίμου πλευρά 1: 3.8 ms

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 0.9

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Πλήρες φορτίο κινητήρα: Όχι

Διακόπτης A/C: Όχι

Στροφές ρελαντί: Όχι

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εκτός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης: Εκτός

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: Μη ενεργό

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: Εκτός

Κατάσταση εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Error code 1: P0134

Error code 2: P0000

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 01

Αναλογικός-Ψηφιακός Μετατροπέας

Τάση μπαταρίας (ADC): 24.026 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 1.348 V

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 4.160 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 4.921 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.993 V

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 4.941 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): -- V

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Μπεκ

Μπεκ

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ A/C

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 1+4

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 2+3

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU