Όχημα, LADA, GRANTA, Instrument cluster (ICM)

Πίνακας Οργάνων - Instrument cluster (ICM) - 0

Ροή δεδομένων

Start enable immobilizer: Δεν είναι παρών

Decoding mode: Όχι

Password when first start with red key: Transport

Immobilizer key message received: Δεν είναι παρών

Working mode: Διαθέσιμο

The result of reading key: Δεν ολοκληρώθηκε

Key ID in EEPROM: Δεν είναι παρών

ID key is in the list of newly learn: Δεν είναι παρών

Status 'The key has already been learned': Δεν είναι παρών

Instrument cluster module and red key passwords match: Δεν είναι παρών

Password read from key: Transport

Αριθμός εκμαθημένου κλειδιού: 0

Quantity new of learned key: 7

Current key: FF 00 00 01

Αριθμός κλειδιού: --

Key ID: --

Password stored in red key: FF FF

Password stored in instrument cluster module: FF 00

Πόρτα οδηγού: Ανοιχτό

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Σύζευξη (πάντρεμα) ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Επαναφορά ρύθμισης παραμέτρων αυτόματου εντοπισμού