Όχημα, LADA, GRANTA, 21114 (1.6 L SOHC) - M74 CAN MAF (PCM)

21114 (1.6 L SOHC) - M74 CAN MAF (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου: XTA219010D0209571

Αριθμός είδους: 11186-1411020-22

ID Μονάδας ελέγχου: V6T1F 0327

Έκδοση: --

Αναγνώριση λογισμικού: NOTSUPPORT

Έκδοση λογισμικού: --

Εκπομπή ρύπων: --

Τύπος κινητήρα: GRANTA-1.6L, 8V

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 0207772

Ημερομηνία λογισμικού: 02-10-2012

Αναγνωριστικό: I884GI06

Immobilizer password: 00 00

Immobilizer failed: Όχι

ECU learnt: Όχι

Fast start: Ναι

ECU blocked: Όχι

Immobilizer bypass: Δεν επιτρέπεται

Εκμαθήθηκε Κωδικός πρόσβασης συστήματος ακινητοποίησης: Όχι

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα: 6056227

Ημερομηνία κατασκευής: 02-09-2013

Άθροισμα ελέγχου ROM: E0 FD

Κωδικοί Βλαβών

P0201: Μπεκ κυλίνδρου 1 - βλάβη κυκλώματος

P0363: Εντοπίστηκε αφλογιστία - ανενεργή τροφοδοσία

P1304: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 4

P1301: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 1

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Τάση μπαταρίας: 12.50 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 90.8 °C

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Ignition advance angle: -11.2 °

Χρόνος ψεκασμού B1: 0.00 ms

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 7.5 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 0.0 %

Относительное заполнение воздухом: 100.0 %

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 0.00 kg/h

Επιθυμητός λόγος ισοδυναμίας (λάμδα) αισθητήρας 1, πλευρά 1: 0.900

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.885 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.525 ms

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 1.155 V

Διόρθωση έντασης αισθητήρα λ 1, πλευρά 1: 1.000

Βαρομετρική διόρθωση: 1.0

Προσαρμόσιμη διαρροή πεταλούδας: -0.3 kg/h

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 0.980

O2 sensor 2, bank 1 regulation (I part): -0.02637

Επιδείνωση καταλύτη: 0.0

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0 L/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 74.2 °C

Canister purge coefficient: 0.0 %

Концентрация топлива в адсорбере: 0.5

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: -81.0 °

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 940 rpm

Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента: -0.9 %

Διαφυγή πεταλούδας : 1.5

Idle speed requirement (I): 0.0 %

Idle speed requirement (PD): 4.6 %

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 90.6 °C

Έλεγχος καταλύτη: Δεν ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Δεν ολοκληρώθηκε

O2 sensor 2, bank 1 check: Δεν ολοκληρώθηκε

Κατάσταση ECU: Εκμαθημένο

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Bypass passed: Όχι

Κωδικός: Δεν προγραμματίστηκε

Σήμα Immobilizer: Συνδέθηκε

Fast start: Επιτρέπεται

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ φρένου 2: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Δεν πατήθηκε

Εντολή A/C: Όχι

Ρελέ A/C: Εκτός

Πίεση A/C: Κανονικό

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εκτός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εκτός

Στροφές ρελαντί: Εντός

Εμπλουτισμός ισχύος: Εκτός

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Προσαρμογή Αέρα/Καυσίμου: Εκτός

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Εκτός

Dynamic counter not equal to zero: Όχι

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εκτός

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Διακόπτης πεντά φρένου 1: Εκτός

Functionality registration control active: Ναι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εντός

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 3900 λεπτά

Άθροισμα ελέγχου ROM: FB 32

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): -0.093425 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): -0.093425 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): -0.093425 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): -0.093425 °

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 185

Συνολικός αριθμός αφλογιστίας: 1615

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Παρακολούθηση αφλογιστίας: Ενεργό

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Δεν ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Δεν ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): Δεν ολοκληρώθηκε

Misfire, cylinder 1 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 2 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 3 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 4 in drive cycle: 0

Τάση μπαταρίας (ADC): 14.32 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 0.703 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 3.964 V

Mass air flow sensor (period): 313.000 us

Throttle position sensor 1 (ADC): 0.640 V

Throttle position sensor 2 (ADC): 4.360 V

Accelerator pedal position sensor 1 (ADC): 0.761 V

Accelerator pedal position sensor 2 (ADC): 0.371 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.025 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 2.0 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.025 V

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.0 Ohm

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.313 V

Βεντιλατέρ ψύξης: 0.000 V

Σήμα φορτίου δυναμού: 100

Generator L signal: Όχι

Διακόπτης πίεσης λαδιού: Όχι

Αυτόματος πιλότος διακόπτης "Ορισμός": Όχι

Αυτόματος πιλότος ενεργός: Όχι

Freon pressure sensor (ADC): 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.237 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 0.320 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 0.412 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 0.252 V

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 0.0 °

Ignition angle retardation: 34.5 °

Μέγιστη γωνία ανάφλεξης: 179.2 °

Διόρθωση CO: 0.270

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου:

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος:

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής:

ID κινητήρα: !

Χιλιομετρητής: 227272294 km

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0 L

Xρόνος εργασίας: 0 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 0 sec

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 0 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 0 Μετρήσεις

Engine start successful: 0 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 0 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 4626 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 18.1 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 0 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 0 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 0 λεπτά

Κρουστική καύση: 1 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 0 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 0 λεπτά

Καταγραφή Service: Καταγραφή δεδομένων στην μονάδα ελέγχου άλλαξε

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Συμπιεστής A/C ρελέ

Ρελέ μίζας

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Βαλβίδα ελέγχου δρομέα πολλαπλής εισαγωγής

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Διόρθωση CO

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU

Σύζευξη (πάντρεμα) ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου