Όχημα, LADA, 2113-2115, 2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 1.5.4 Janvar 5.1.x (PCM)

2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 1.5.4 Janvar 5.1.x (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου:

Αριθμός υλικολογισμικού: 21ipTuningVAZ

Αριθμός ECU: NERABOCHIE

Αριθμός λογισμικού: DMRV VAZ

Σύστημα: t.8-916-2916848

Αριθμός είδους:

Ημερομηνία λογισμικού: KUPLYU

Αναγνώριση λογισμικού: J5V17X17

Άθροισμα ελέγχου ROM: 00 FF

Αριθμός πλαισίου: 1111111

Αριθμός κινητήρα: 2222222

Ημερομηνία κατασκευής: 3333333333

Κωδικοί Βλαβών

P0338: Αισθητήρας θέσης στροφαλοφόρου "Α" - κύκλωμα υψηλή τάση

P0102: Αισθητήρας ροής αέρα (MAF) - κύκλωμα χαμηλή τάση

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Κατάσταση κινητήρα: Ταχύτητα

Knocking zone: Όχι

Στροφές ρελαντί: Ναι

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Κλειστό

Εμπλουτισμός ισχύος: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Previous canister purge valve: Ανοιχτό

Require param idle: Ναι

Κρουστική καύση: Όχι

Previous idle speed: Ναι

Previous idle speed block: Ναι

Previous knocking zone: Όχι

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 90 °C

Idle speed CO correction: 0.000

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 0 %

Στροφές κινητήρα: 3000 rpm

Στροφές ρελαντί: 2550 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ενεργοποιητή: 120 βήματα

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 120 βήματα

Συντελεστής διόρθωσης χρόνου ψεκασμού: 1.000

Ignition advance angle: 18.0 °

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0 km/h

Τάση μπαταρίας: 12.10 V

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 1400 rpm

Χρόνος ψεκασμού B1: 1.60 ms

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 10.0 kg/h

Κυκλοφορία ροής αέρα: 41.3 mg/cyc

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0 L/h

Κατανάλωση καυσίμου: 512.0 L/100km

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.000 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 3.554 V

Mass air flow sensor (ADC): 0.996 V

Τάση μπαταρίας (ADC): 12.144 V

CO potentiometer (ADC): 1.245 V

Throttle position sensor (ADC): 0.488 V

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής: 0.007000

Reset counter (range 2): 400.0

Reset counter (range 3): 16.0

Reset counter (range 4): 400.0

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 1.000000

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 1.000000

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 2

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 4

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 3

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 1

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αποκοπή καυσίμου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας: Ανενεργό

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Κατάσταση Immobilizer: 0F

Σήμα Immobilizer: Communication ok

Εκκίνηση: Start allowed

Εκμάθηση ECU: Επιτρέπεται

Immobilizer : Μη ενεργό

ID Υλικολογισμικού: FF FF

Διαμόρφωση δεδομένων

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: Ενεργό

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Ενεργό

Αισθητήρας εκκεντροφόρου: Ενεργό

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Ενεργό

Βαλβίδα EGR: Ενεργό

Αισθητήρας κρουστικής καύσης: Ενεργό

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: Ενεργό

Ποτενσιόμετρο CO: Ενεργό

Synchronous fuel injection: Ενεργό

Throttle position sensor adaptation (close): Ενεργό

Ασύγχρονη εκκίνηση ψεκασμού καυσίμου: Ενεργό

Save error: Ενεργό

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ A/C

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 1+4

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 2+3

Διόρθωση CO

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Βοηθήματα

Controls

Επεξεργασία VIN

Επαναφορά ECU

Επεξεργασία Αρ.Πλαισίου

Επεξεργασία Αριθμού Κινητήρα

Επεξεργασία Ημερ.Κατασκευής

Επεξεργασία αριθμού ανταλλακτικού