Όχημα, LADA, 2113-2115, 2111 (1.5 L SOHC) - Janvar 7.2 (PCM)

2111 (1.5 L SOHC) - Janvar 7.2 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου:

Αριθμός υλικολογισμικού: 11183-1411020-21

Αριθμός ECU: NOTSUPPORT

Αριθμός λογισμικού: 1411020-21

Σύστημα: KALINA-1.6L, 8V

Αριθμός είδους:

Ημερομηνία λογισμικού: 06-04-2006

Αναγνώριση λογισμικού: I201CO57

Άθροισμα ελέγχου ROM: 4D D1

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα:

Ημερομηνία κατασκευής:

Κωδικοί Βλαβών

P1310: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Κλειστός βρόχος

Κατάσταση κινητήρα: Ταχύτητα

Knocking zone: Ναι

Στροφές ρελαντί: Όχι

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Ενεργό

Εμπλουτισμός ισχύος: Όχι

Save O2 adaptation: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Previous canister purge valve: Όχι

Require param idle: Όχι

Κρουστική καύση: Όχι

Previous idle speed: Όχι

Previous O2 sensor 1, bank 1: Φτωχό

Previous idle speed block: Ενεργό

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Πλούσιο

Previous knocking zone: Ναι

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 95 °C

Αναλογία Αέρα/Καυσίμου: 14.7

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 21 %

Στροφές κινητήρα: 1160 rpm

Στροφές ρελαντί: 1180 rpm

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ενεργοποιητή: 70 βήματα

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 70 βήματα

Συντελεστής διόρθωσης χρόνου ψεκασμού: 1.000

Ignition advance angle: 23.0 °

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0 km/h

Τάση μπαταρίας: 11.95 V

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 1600 rpm

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.449 V

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: Ανενεργό

Χρόνος ψεκασμού B1: 4.280 ms

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 25.000 kg/h

Κυκλοφορία ροής αέρα: 178.000 mg/cyc

Κατανάλωση καυσίμου: 2.2 L/h

Κατανάλωση καυσίμου: 512.0 L/100km

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: -40 °C

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 4.551 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 0.137 V

Mass air flow sensor (ADC): 4.980 V

Τάση μπαταρίας (ADC): 11.24 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.796 V

Throttle position sensor (ADC): 4.980 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 2.012 V

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής: 0.000057

Reset counter (range 2): 0

Reset counter (range 3): 0

Reset counter (range 4): 554

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 0.994354

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 0.994354

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 0.994385

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 0.994323

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αποκοπή καυσίμου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας: Ανενεργό

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Κατάσταση Immobilizer: 0F

Σήμα Immobilizer: Σφάλμα επικοινωνίας

Εκκίνηση: Start not allowed

Εκμάθηση ECU: Επιτρέπεται

Immobilizer : Ενεργό

ID Υλικολογισμικού: FF FF

Διαμόρφωση δεδομένων

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: Ενεργό

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Ανενεργό

Αισθητήρας εκκεντροφόρου: Ενεργό

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Ενεργό

Διακοπή καυσίμου: Ενεργό

Βαλβίδα EGR: Ενεργό

Προσαρμογή ρελαντί: Ενεργό

Αισθητήρας κρουστικής καύσης: Ενεργό

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: Ανενεργό

Ποτενσιόμετρο CO: Ανενεργό

Synchronous fuel injection: Ανενεργό

Throttle position sensor adaptation (close): Ανενεργό

Asynchronous injection during acceleration: Ανενεργό

Ασύγχρονη εκκίνηση ψεκασμού καυσίμου: Ανενεργό

Save error: Ανενεργό

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου: 33353333333333332

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 4333333336

Αριθμός είδους: 7333337

ID κινητήρα: 833333

Χιλιομετρητής: 454767 km

Κατανάλωση καυσίμου: 62.9 L

Xρόνος εργασίας: 858993459 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 65535 λεπτά

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 1911 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 1075 Μετρήσεις

Engine start successful: 13107 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 13363 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 13107 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 13107 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 13107 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 13107 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 13107 λεπτά

Κρουστική καύση: 13107 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 13107 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 13107 λεπτά

Καταγραφή Service: Λανθασμένο

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ A/C

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Πολλαπλασιαστής

Μπεκ

Βοηθήματα

Controls

Επεξεργασία VIN

Επαναφορά ECU

Επεξεργασία Αρ.Πλαισίου

Επεξεργασία Αριθμού Κινητήρα

Επεξεργασία Ημερ.Κατασκευής

Επεξεργασία αριθμού ανταλλακτικού