Όχημα, LADA, 2113-2115, APS 6 (IMMO)

Immobilizer - APS 6 (IMMO) - 0

Αναγνώριση

ID Υλικολογισμικού: 11 00

Αναγνώριση λογισμικού: 65 48 00

Αναγνωριστικό: 92 92 92 92 92 92 92 92

Κωδικοί Βλαβών

: Red key error

: Black key error

: No permission request from ECU to start

: Transponder is not detected in the ignition switch

: Learning aborted after recording the first black key

: Immobilizer emergency code record in key

: Immobilizer emergency code record in first black key

: Immobilizer emergency code record in red key

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Ожидание процедуры обучения с контроллером: Όχι

Наличие кода иммобилизатора в EEPROM: Όχι

Пароли в красном ключе и в памяти не совпадают: Όχι

Контроллер находится в "чистом" состоянии: Ναι

Иммобилизатор обучен двум "черным" ключам: Όχι

Иммобилизатор снят с охраны своим ключом: Όχι

При "красном" ключе пароль берется из копии в EEPROM: Όχι

Началась запись пароля в "красный" ключ: Όχι

Запись кода иммоб. во второй "черный" ключ: Όχι

В качестве пароля системы используется старый пароль: Όχι

Запись кода иммоб. в первый "черный" ключ: Όχι

Запись первого "черного" ключа закончена: Όχι

Запись кода иммобилизатора в ключ: Όχι

Пароль берется не из памяти, а из "красного" ключа: Όχι

Идентификатор кода иммобилизатора в EEPROM: 92 92

Τύπος κλειδιού: Work key

Key label: F5 F4

Αναγνωριστικό τρέχων κλειδί πομποδέκτη: 64 C1 D2 15

Πίσω φως ομίχλης: --

Φώτα μεσαίας σκάλας: --

K-line signal: --

Διακόπτης επαφής πόρτας συνοδηγού: --

Διακόπτης επαφής πόρτας οδηγού: --

Διακόπτης ανάφλεξης: --

Κατάσταση φώτων στάθμευσης: --

Διαμόρφωση δεδομένων

Поддержка "мелодичных" звуковых сигнализаторов: Δεν είναι παρών

Ηλεκτρικά: Δεν είναι παρών

Interior light off delay: Δεν είναι παρών

ЗПТО: Δεν είναι παρών

Предупреждение о задней передаче: Δεν είναι παρών

Жесткое огранич. на работу стеклоподъемников (по ЮТАК): Διαθέσιμο

Управление реле стеклоподъемников: Δεν είναι παρών

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Λυχνία ασφαλείας LED

Προειδοποίηση μισάνοιχτης πόρτας δοκιμή βομβητή

Κατάσταση δοκιμής σταθμού βάσης

Δοκιμή πίσω φώτων ομίχλης

Υστέρηση κλεισίματος φώτων χώρου

Φωτισμός εσωτερικού χώρου

Ανυψωτής παράθυρου κεντρικό ρελέ