Όχημα, LADA, 2113-2115, 21114 (1.6 L SOHC) - M74 (PCM)

21114 (1.6 L SOHC) - M74 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Άθροισμα ελέγχου ROM: 28 A9

Αριθμός Πλαισίου:

Αριθμός είδους: 21214-1411020-50

ID Μονάδας ελέγχου: 0261S04770

Έκδοση: ME17.9.7

Αναγνώριση λογισμικού: 1037510694

Έκδοση λογισμικού: HE14B1823S

Εκπομπή ρύπων: EURO III

Τύπος κινητήρα: NIVA 1.7L 8V

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής:

Ημερομηνία λογισμικού: 25-11-2010

Αναγνωριστικό: L414DE07

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα:

Ημερομηνία κατασκευής:

Άθροισμα ελέγχου ROM: 31 64

Κωδικοί Βλαβών

P0606: Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) Σφάλμα

P0301: Κύλινδρος 1, ανιχνεύθηκε αφλογιστία

P0830: Θέση πεντάλ συμπλέκτη (CPP) διακόπτης "A" κύκλωμα βλάβη

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Τάση μπαταρίας: 0.00 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: -48.0 °C

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Ignition advance angle: 0.0 °

Χρόνος ψεκασμού B1: 0.00 ms

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 852.8 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 0.0 %

Относительное заполнение воздухом: 100.0 %

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 520.6 kg/h

Επιθυμητός λόγος ισοδυναμίας (λάμδα) αισθητήρας 1, πλευρά 1: 1.002

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.000 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.345 ms

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 1.275 V

Διόρθωση έντασης αισθητήρα λ 1, πλευρά 1: 1.000

Βαρομετρική διόρθωση: 1.0

Προσαρμόσιμη διαρροή πεταλούδας: 0.4 kg/h

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 0.958

O2 sensor 2, bank 1 regulation (I part): 0.06104

Επιδείνωση καταλύτη: 0.3

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0000 L/s

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 26.2 °C

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Концентрация топлива в адсорбере: 0.0

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 840 rpm

Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента: 1.6 %

Διαφυγή πεταλούδας : 2.9

Idle speed requirement (I): 0.0 %

Idle speed requirement (PD): 0.0 %

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 92.9 °C

Έλεγχος καταλύτη: Ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Ολοκληρώθηκε

O2 sensor 2, bank 1 check: Ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Ολοκληρώθηκε

Σήμα Immobilizer: Σφάλμα επικοινωνίας

Κατάσταση ECU: Εκμαθημένο

Fast start: Επιτρέπεται

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Bypass passed: Όχι

Κωδικός: Δεν προγραμματίστηκε

Ρελέ A/C: Εντός

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εντός

Πίεση A/C: Υψηλό

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Εντός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Εντός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εκτός

Εντολή A/C: Εντός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Στροφές ρελαντί: Εκτός

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Εμπλουτισμός ισχύος: Εκτός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Προσαρμογή Αέρα/Καυσίμου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Εκτός

Functionality registration control active: Όχι

Dynamic counter not equal to zero: Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εκτός

Εντοπισμός αφλογιστίας: Όχι

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 393210 λεπτά

Άθροισμα ελέγχου ROM: 28 A9

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): -2.415447 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 0.324049 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 0.192215 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): 0.192215 °

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 1: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 2: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 3: 65535

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 4: 65535

Αφλογιστία (ρύπων): 65535

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Ναι

Διακοπή καυσίμου: Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Ναι

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εκτός

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Ναι

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): Ολοκληρώθηκε

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 17799

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 65535

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 65535

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 65535

Τάση μπαταρίας (ADC): 24.02 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 4.980 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 4.98 V

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 536.2 us

Throttle position sensor 1 (ADC): 42.666 V

Throttle position sensor 2 (ADC): 6.730 V

Accelerator pedal position sensor 1 (ADC): 211.197 V

Accelerator pedal position sensor 2 (ADC): 211.197 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 6.375 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 131070.0 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 6.375 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 131070.0 Ohm

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 5.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 5.000 V

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 191.2 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 191.2 °

Επιθυμητή γωνία ανάφλεξης: 89.25 °

Ignition angle retardation: 102.0 °

Κωδικός: 21 22

Σήμα Immobilizer: Συνδέθηκε

Κατάσταση ECU: Εκμαθημένο

Fast start: Not permit

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Immobilizer : Εντός

Κωδικός: Εκτός

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου: XTA217030D0415084

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 2013-01-09

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 0412313

ID κινητήρα: 3136324

Χιλιομετρητής: 149270 km

Κατανάλωση καυσίμου: 15317.9 L

Xρόνος εργασίας: 237510 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 49.6 λεπτά

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 4660 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 30181 Μετρήσεις

Engine start successful: 28835 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 1 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 44 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 38 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 0 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 118

Απώλεια ανάφλεξης: 486 λεπτά

Κρουστική καύση: 0 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 91 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 65535 λεπτά

Καταγραφή Service:

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Ρελέ A/C

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Ρελέ μίζας

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Διόρθωση CO

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU