Όχημα, LADA, 2113-2115, 2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 7.9.7 (PCM)

2111 (1.5 L SOHC) - Bosch 7.9.7 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου: XTA210700Y1234567

ID Υλικολογισμικού: 2111 -1411020-80

Αριθμός ECU: 0261207832

Αριθμός λογισμικού: 1037369698

Σύστημα: LADA-1.5L, 8V

Αριθμός είδους:

Ημερομηνία λογισμικού: 12-01-2004

Αναγνώριση λογισμικού: --

Άθροισμα ελέγχου ROM: 8D 25

Σειριακός Αριθμός: 1234567

Αριθμός κινητήρα: 2345678

Ημερομηνία κατασκευής: 3456789467

Κωδικοί Βλαβών

P0217: Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα είναι πολύ υψηλή

P0135: Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής - βλάβη κυκλώματος

P0172: Σύστημα ισοστάθμισης καυσίμου, πλευρά 1 πολύ πλούσιο

P0139: Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 - αργή απόκριση

P2188: Σύστημα ισοστάθμισης καυσίμου, πλευρά 1 πολύ πλούσιο (ρελαντί)

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 2

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 82.5 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 82.5 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 38.3 °C

Τάση μπαταρίας: 12.24 V

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 0.0 %

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 2.6 kg/h

Ignition advance angle: 18.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: -8.3 °

Φορτίο κινητήρα: 15.9 %

Υπολογιζόμενη τιμή φορτίου: 18.0 %

Διόρθωση υψομέτρου: 1.0 %

Χρόνος ψεκασμού B1: 4.84 ms

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 610 rpm

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 37 βήματα

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ροής αέρα: 0.0 kg/h

Προσαρμογή ρελαντί: -9.1 %

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.452 V

Συντελεστής διόρθωσης χρόνου ψεκασμού: 1.000

Επιθυμητός λόγος αέρα/καυσίμου: 1.000

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Αισθητήρας κρουστικής καύσης: 0.45 V

Irregulation crankshaft sensor value: 0.0 1/s²

Προσαρμογή αισθητήρα στροφαλοφόρου : 0.0 1/s²

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία (καταλύτη): 0

Time since ECU reset: 3600 λεπτά

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0 L/h

Έλεγχος καταλύτη: Ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Ολοκληρώθηκε

O2 heater check: Ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Ολοκληρώθηκε

Idle speed requirement (I): 0.0 %

Idle speed requirement (PD): 14.8 %

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 1.006

Πρόσθετο όριο ισοστάθμισης καυσίμου πλευρά 1: 0.2 %

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εκτός

Στροφές ρελαντί: Ναι

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εκτός

Πλήρες φορτίο κινητήρα: Όχι

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εκτός

Εντολή A/C: Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εκτός

Ρελέ A/C: Εκτός

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Πλαίσιο: Βάση

Base adaptation mixture: Όχι

Λειτουργία εκκίνησης : RUS

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Στροφές ρελαντί: 0 rpm

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.452 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.6 sec

O2 sensor 2, bank 1 feedback delay: 0.0 sec

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 διόρθωση: 0.008

Vertical acceleration: 6.200 g

Τάση μπαταρίας (ADC): 12.40 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 1.016 V

Mass air flow sensor (ADC): 1.011 V

Throttle position sensor (ADC): 0.483 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.454 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 2.422 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.454 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: 8174 Ohm

Rough road sensor (ADC): 12.500 V

Βαλβίδα EGR: 4.995 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: 0 Ohm

Κωδικός: 65535

Σήμα Immobilizer: Ναι

ECU learnt: Ναι

Εκκίνηση: Επιτρέπεται

ECU blocked: Ναι

Immobilizer : Εντός

Κωδικός: Εντός

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου: YV123456789012345

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 4123456786

Αριθμός είδους: 7123457

ID κινητήρα: 1234567

Χιλιομετρητής: 7263553 km

Κατανάλωση καυσίμου: 257568.1 L

Xρόνος εργασίας: 305432901 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 35141 sec

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 22085 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 18308 Μετρήσεις

Engine start successful: 18580 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 35204 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 5257 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 18581 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 30853 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 13107 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 18580 λεπτά

Κρουστική καύση: 38725 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 18580 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 325 λεπτά

Καταγραφή Service: Λανθασμένο

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 1+4

Πολλαπλασιαστής κυλίνδρων 2+3

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ A/C

Ρελέ μίζας

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU