Όχημα, LADA, DATSUN, Υποβοήθηση τιμονιού (EPS)

Τιμόνι - Υποβοήθηση τιμονιού (EPS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου: 12345678901234567

Αριθμός είδους: 11186-3450008-02

ID Μονάδας ελέγχου: 2888888889

Αναγνώριση λογισμικού: 2444444445

Έκδοση λογισμικού: ÈÈÏÏÈ

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 6

Ημερομηνία προγραμματισμού: 2888888889

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 2006161022

Άθροισμα ελέγχου ROM: 32 00

Κωδικοί Βλαβών

C1055: Двигатель, обрыв фазной обмотки А

Controls

Διαγραφή κωδικών

Διαμόρφωση δεδομένων

Τύπος κινητήρα: Brushless synchronous motor

Αισθητήρας γωνίας τιμονιού: Δεν είναι παρών

Датчик положения ротора электродвигателя: Διαθέσιμο

Датчик температуры силовых ключей: Διαθέσιμο

Αισθητήρας ροπής: Διαθέσιμο

Mechanical reductor: Δεν είναι παρών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0 km/h

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Τάση μπαταρίας: 0.0 V

Torque sensor amplifier: 2.57 N·m

Положение фазы А: 4.19 V

Положение фазы В: 3.23 V

Положение фазы C: 0.00 V

Phase current A: 3.0 A

Radiator of power switch temperature: 30.8 °C

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Υποβοήθηση τιμονιού: Έτοιμο

Power relay off (crash mode): Εκτός

Power relay on (crash mode): Εκτός

Υποβοήθηση τιμονιού: No power reduction

Ignition delay: Όχι

Άθροισμα ελέγχου ROM: B9 39

EEPROM checksum: 8E 26

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Επαναφορά τιμών εκμάθησης