Όχημα, LADA, DATSUN, ERA-GLONASS system (ERA)

Πολυμέσα - ERA-GLONASS system (ERA) - 0

Αναγνώριση

Τύπος καυσίμου: Δεν εξακριβώθηκε

Number of passengers: 255

Activation status:

Permissible distance radius for self-diagnosis: 65535 m

Automatic activation: Επιτρέπεται

Τύπος οχήματος: Class N3

Internal SIM card, identification: ICCID: 123456789@ABCDEFGHP

Registration in GSM network: On call

Software version GSM module: --

Vehicle manufacturer spare part number: 31323334353637383940

PDX configuration file name: 123456789@

Supplier identification: system supplier identifier: 123

Σειριακός αριθμός ECU: 123456789@ABCDEFGHPQ

Αριθμός Πλαισίου: XTAGFL110HY058197

Αριθμός hardware ECU κατασκευαστή οχήματος : 8450008475

Προμηθευτής ECU αριθμός λογισμικού: 3332

ECU software version: 3137

Έκδοση διάγνωσης: 0F

Κωδικοί Βλαβών

P1000: Άγνωστος κωδικός βλάβης

P202A: Άγνωστος κωδικός βλάβης

U1144: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

SERVICE button: Χαμηλό

ACC signal: Χαμηλό

SOS Button: Χαμηλό

Τερματικό 15 (ανάφλεξη): Χαμηλό

Digital inputs: input 03: Χαμηλό

Digital inputs: input 02: Χαμηλό

Τερματικό 15 (ανάφλεξη): Εκτός

SOS BIP 2 indicator: Εκτός

Door lock output: Εκτός

SOS BIP 1 indicator: Εκτός

Έξοδος κόρνας: Εκτός

BACKLIGHT: Εκτός

Heater: Εκτός

AS button: Εκτός

Ενδεικτική λυχνία (κόκκινο): Εκτός

Backup power supply management: Εκτός

Ενδεικτική λυχνία (πράσινο): Εκτός

Backup battery state of charge: Εκτός

Mute signal: Εντός

Τάση μπαταρίας: 24.00 V

Backup battery state of charge: 53.3 %

Backup battery temperature: 28.0 °C

Airbag system status: Κανένα σφάλμα

Resting State: Όχι

Airbag system triggering: Όχι

Function module status: Λειτουργία

In motion: Όχι

Vehicle tilt: Exceeded

GSM module operating mode:

Position latitude: -5.784955 °

Position longitude: -95.784955 °

Coordinates reliability: Εντός

Time stamp: 303174162

Time source: Inside timer

Δορυφόροι: GPS / GLONASS

Coordinates reliability in memory: Εκτός

GLONASS module response time after the ignition off: 65535 sec

Acceleration sensor X value: 3.47 g

Acceleration sensor Y value: 3.5 g

Acceleration sensor Z value: 3.5 g

Inclination angle relative horizon: 136 °C

Πληροφορίες

Vehicle tilt: Exceeded

Minimum data set: version: 255

Registration in GSM network: Δεν εξακριβώθηκε

GSM internal error: Δεν εξακριβώθηκε

Current registration status in GSM network: Δεν εξακριβώθηκε

Registration in GSM network: Δεν εξακριβώθηκε

Number of unsent saved minimum data sets: 255

Number of stored minimum data sets in the sending queue: 255

After call automatic answer duration: -30584 λεπτά

Emergency call number setting: Δεν εξακριβώθηκε

Registration termination time in GSM network: -30584 λεπτά

Time period until next registration in GSM network: 26214 λεπτά

Manual emergency call: 65535

Time interval between retries to send a minimum data set: 65535 λεπτά

Number of attempts to transmit the minimum data set: 65535

Number of emergency call automatic attempts: -30584

Emergency call attempts duration (ECall): 17733 λεπτά

Registration time in GSM network after the end of service functions: 30840 sec

SIM profiles number: 255

SIM manufacturer: 5.0

Vehicle calibration tilt angle: 136 °

Vehicle calibration tilting time: 13.6 sec

X-axis accelerometer calibration: 4626

Y-axis accelerometer calibration: 4369

Z-axis accelerometer calibration: 21845

GSM MIDlet state: Δεν εξακριβώθηκε

Calibration direction angle: 136 °

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Κλείδωμα πόρτας

Τερματικό 15 (ανάφλεξη)

Θερμαντής

Έλεγχος κόρνας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού

Indicator lamp (green)

Indicator lamp (red)

Mute switch

SOS BIP 1 indicator

SOS BIP 2 indicator

Κουμπί AS

Φόρτιση εφεδρικής μπαταρίας

Internal power supply

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Επαναφορά μονάδας GSM