Όχημα, LADA, DATSUN, Takata CAN (SRS)

Αερόσακος - Takata CAN (SRS) - 0

Αναγνώριση

Σειριακός αριθμός ECU: 356601GW

Passenger front airbag crash sensor I (version): 00 00 00

Passenger satellite serial number: 00 00

Driver front airbag crash sensor I (version): 00 00 00

Driver satellite serial number: 00 00

Αριθμός Πλαισίου: 11111111111111111

Customer specific part number: BCDEFGHIPQ289GHI

Takata part number: 2456011

Ημερομηνία κατασκευής: 00 00 00 00

Κωδικοί Βλαβών

U1140: Απώλεια επικοινωνίας με μονάδα ελέγχου οργάνων

B1014: Crash recorded (replace SDM)

B1021: Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου οδηγού

U1144: Άγνωστος κωδικός βλάβης

U0073: Βλάβη επικοινωνίας CAN-bus

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου οδηγού: 655.4 Ohm

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου συνοδηγού: 655.4 Ohm

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης οδηγού: -- Ohm

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης συνοδηγού: -- Ohm

Πυροκροτητής πλευρικού αερόσακου οδηγού μπροστά: 655.4 Ohm

Πυροκροτητής πλευρικού αερόσακου συνοδηγού μπροστά: 655.4 Ohm

Μπροστινή ζώνη οδηγού διακόπτης πόρπης: Κουμπωμένο

Καταστάσεις λειτουργίας ECU: Εργοστάσιο

Πρόσθετες πληροφορίες

Application software code: BCDEFGHIPTVVX1234

Number configuration: PIHGFEDCBA@987654

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Επεξεργασία VIN

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων