Όχημα, LADA, PRIORA, Θερμαντής (CLIM)

Έλεγχος κλιματισμού - Θερμαντής (CLIM) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση λογισμικού: 0501

Developer: Cheboksary

Αριθμός προμηθευτή: Cheboksary

Module type: 120

Έτος κυκλοφορίας Λογισμικού: 2007

Μήνας κυκλοφορίας Λογισμικού: Φεβρουάριος

Άθροισμα ελέγχου ROM: C8

Αριθμός υλικολογισμικού: 21703-8128020

Κωδικοί Βλαβών

0x0005 [0]: Άγνωστος κωδικός βλάβης

0x0008 [0]: Άγνωστος κωδικός βλάβης

B1382: Inlet motor of interior air temperature sensor - circuit malfunction

B1383: Inlet motor of interior air temperature sensor - circuit intermittent

B1384: Inlet motor of interior air temperature sensor - circuit short to ground

B1385: Inlet motor of interior air temperature sensor - circuit open

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Inlet motor of interior air temperature sensor: Εντός

Μοτέρ κλαπέ ανάμειξης: Δεν εξακριβώθηκε

Heater fan relay: Εκτός

Air temperature selector position: 24 °C

Air mix position sensor: Εντάξει

Air temperature selector: Σφάλμα

Εσωτερικός αέρας αισθητήρας θερμοκρασίας: Σφάλμα

Calculated direction air mix flap motor: "+"

Εσωτερικός αέρας αισθητήρας θερμοκρασίας: 125.1 Ohm

Air distribution position flap sensor: 1071.3 Ohm

Air distribution switch position: Θέρμανση

Air distribution step motor: 243 βήματα

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μοτέρ εισαγωγής αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα

Μοτέρ κλαπέ διανομής δοκιμή

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Διαμόρφωση

Controls

Βαθμονόμηση