Όχημα, LADA, PRIORA, Brake system 8.1 (ABS)

Σύστημα πέδησης - Brake system 8.1 (ABS) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός είδους: 11183538010

Σύστημα: ABS8.1

Αριθμός υλικολογισμικού: 02 65 80 05 43

Αναγνώριση λογισμικού: 62067

Αριθμός έκδοσης λογισμικού: 01010000

Κωδικοί Βλαβών

C0090: Right rear solenoid or motor #1 (AV) malfunction

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 1.0 km/h

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 1.0 km/h

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 1.0 km/h

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 1.0 km/h

Τάση μπαταρίας: 12.03 V

Αισθητήρας επιτάχυνσης: 0.0 m/s²

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω : Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά : Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω: Εκτός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά: Εκτός

Διακόπτης φώτων φρένων: Εντός

Μοτέρ αντλίας ABS ρελέ: Εκτός

Ρελέ βαλβίδων ABS: Εντός

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ABS

Ένδειξη EBD

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω

Ρελέ βαλβίδων ABS

Προστασία οροφής

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων

Βοηθήματα

Controls

Δοκιμή όλων των ενεργοποιητών