Όχημα, LADA, PRIORA, 21128 (1.8 L DOHC) - M75 CAN (PCM)

21128 (1.8 L DOHC) - M75 CAN (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου: XTA219010D0209571

Αριθμός είδους: 8450082783

Προμηθευτής ECU αριθμός υλικού: M751S100FM

Έκδοση: ME17.9.7

Προμηθευτής ECU αριθμός λογισμικού: 10SW056185

ECU αριθμός έκδοσης λογισμικού: HG15B2802S

Εκπομπή ρύπων: EURO 5+

Τύπος κινητήρα: LADA 4x4 ERA

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 0000000

Ημερομηνία λογισμικού: 15-08-2019

Αναγνωριστικό: I674HL07

Immobilizer password: 00 00

Immobilizer failed: Ναι

ECU learnt: Όχι

Fast start: Όχι

ECU blocked: Όχι

Immobilizer bypass: Δεν επιτρέπεται

Εκμαθήθηκε Κωδικός πρόσβασης συστήματος ακινητοποίησης: Όχι

Αριθμός πλαισίου:

Αριθμός κινητήρα: 0000000

Ημερομηνία κατασκευής: 2020-02-19

Άθροισμα ελέγχου ROM: F2 6B

Κωδικοί Βλαβών

U0416: Άκυρα δεδομένα από ABS/TC/ESP

P0363: Εντοπίστηκε αφλογιστία - ανενεργή τροφοδοσία

P1304: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 4

P1301: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 1

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Τάση μπαταρίας: 12.60 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 74.2 °C

Στροφές κινητήρα: 0.0 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Ignition advance angle: 0.0 °

Χρόνος ψεκασμού B1: 0.00 ms

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 7.0 %

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 0.0 %

Относительное заполнение воздухом: 100.0 %

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 0.0 kg/h

Επιθυμητός λόγος ισοδυναμίας (λάμδα) αισθητήρας 1, πλευρά 1: 1.002

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.460 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 0.000 ms

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.460 V

Διόρθωση έντασης αισθητήρα λ 1, πλευρά 1: 1.000

Βαρομετρική διόρθωση: 1.0

Προσαρμόσιμη διαρροή πεταλούδας: 0.0 kg/h

Πολλαπλασιαστική ισοστάθμιση καυσίμου πλευρά 1: 1.000

O2 sensor 2, bank 1 regulation (I part): 0.00000

Επιδείνωση καταλύτη: 0.0

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0000 L/h

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 27.0 °C

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Концентрация топлива в адсорбере: 0.0

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 880 rpm

Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента: -0.0 %

Διαφυγή πεταλούδας : 4.6

Idle speed requirement (I): 0.0 %

Idle speed requirement (PD): 0.0 %

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 74.2 °C

Έλεγχος καταλύτη: Δεν ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Δεν ολοκληρώθηκε

O2 sensor 2, bank 1 check: Δεν ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Δεν ολοκληρώθηκε

Σήμα Immobilizer: Σφάλμα επικοινωνίας

Κατάσταση ECU: Δεν έγινε εκμάθηση

Fast start: Not permit

Κατάσταση ECU: Ξεκλείδωμα

Immobilizer bypass: Not passed

Κωδικός: Δεν προγραμματίστηκε

Ρελέ A/C: Εκτός

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εκτός

Πίεση A/C: Κανονικό

Διακόπτης πεντάλ φρένου 2: Εντός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ συμπλέκτη: Εκτός

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εκτός

Εντολή A/C: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Ανοιχτός βρόχος

Στροφές ρελαντί: Εκτός

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Εμπλουτισμός ισχύος: Εκτός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Προσαρμογή Αέρα/Καυσίμου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Δεν είναι έτοιμο

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Διακοπή καυσίμου: Εκτός

Διακόπτης πεντά φρένου 1: Εκτός

Έλεγχος κρουστικής καύσης: Εκτός

Functionality registration control active: Ναι

Dynamic counter not equal to zero: Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εκτός

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εντός

Χρόνος λειτουργίας κινητήρα: 384 λεπτά

Άθροισμα ελέγχου ROM: F2 6B

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 0.008712 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): -0.000043 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): -0.000043 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): -0.000043 °

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 0

Συνολικός αριθμός αφλογιστίας: 0

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Ναι

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Παρακολούθηση αφλογιστίας: Ενεργό

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Misfire, cylinder 1 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 2 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 3 in drive cycle: 0

Misfire, cylinder 4 in drive cycle: 0

Τάση μπαταρίας (ADC): 12.62 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 0.430 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 1.426 V

Mass air flow sensor (period): 553.0 us

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N1: 0.485 V

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας N2: 2.813 V

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού N1: 0.332 V

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού N2: 0.158 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.450 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.0 Ohm

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.450 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.0 Ohm

Αισθητήρας κρουστικής καύσης (ADC): 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 0.000 V

Σήμα κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 0.000 V

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 1: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 2: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 3: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης κυλίνδρου 4: 0.0 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Μέγιστη γωνία ανάφλεξης: 184.5 °

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου: XTA219010D0209571

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: 02-10-2012

Κωδικός συνεργείου ή σειριακός αριθμός συσκευής: 0207772

ID κινητήρα: I484GI0

Χιλιομετρητής: 119305 km

Κατανάλωση καυσίμου: 0.0 L

Xρόνος εργασίας: 0 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 0 sec

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 0 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 0 Μετρήσεις

Engine start successful: 0 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 0 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 4626 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 18.1 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 0 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 0 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 0 λεπτά

Κρουστική καύση: 1 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 0 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 4660 λεπτά

Καταγραφή Service: Καταγραφή δεδομένων στην μονάδα ελέγχου άλλαξε

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μπεκ

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Συμπιεστής A/C ρελέ

Ρελέ μίζας

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU