Όχημα, LADA, PRIORA, Airbag ACU3 (SRS)

Αερόσακος - Airbag ACU3 (SRS) - 0

Αναγνώριση

ID Μονάδας ελέγχου: 11 83 82 40 10

Αριθμός υλικολογισμικού: 68 55 91 01 00

Έκδοση λογισμικού: 03 06

Aριθμός έκδοσης Hardware: 04

Αριθμός Πλαισίου:

Ημερομηνία κατασκευής: FF FF FF

Дата сервисного обслуживания автомобиля: FF FF FF

Ημερομηνία κατασκευής: I216

Αναγνωριστικό: 10239

Άθροισμα ελέγχου ROM: 8C 33 81 00

EEPROM checksum: 70 11

Crash EEPROM checksum: 2A 6A

EEPROM version: 20

Κωδικοί Βλαβών

B1084 [D]: Passenger airbag lower transistor error - internal malfunction

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης συνοδηγού: 12.9 Ohm

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης οδηγού: 12.9 Ohm

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου οδηγού: 12.9 Ohm

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου συνοδηγού: 12.9 Ohm

Number of present DTC in RAM: 1

Number of intermitent DTC in RAM: 0

Ένδειξη σύγκρουσης: Ναι

ECU blocked: Όχι

Ένδειξη αερόσακου: Εντός

Текущее состояние индикатора ингибирования: Εκτός

Number of recorded crashes: 9

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης συνοδηγού: Δεν πυροδοτήθηκε

Πυροκροτητής προεντατήρα μπροστινής ζώνης οδηγού: Δεν πυροδοτήθηκε

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου οδηγού: Πυροδότηση

Πυροκροτητής μπροστινού αερόσακου συνοδηγού: Δεν πυροδοτήθηκε

Number of reset for fault counters: 1

Κλειδί μίζας: Δεν εξακριβώθηκε

Control module configuration: Όχι

Starting all the squibs: Όχι

Diagnosis: Not aborted

Insuring function: Δεν είναι παρών

Driver airbag: Διαμόρφωση

Passenger seatbelt control: Without configuration

Driver seatbelt control: Without configuration

Αερόσακος συνοδηγού: Without configuration

Input/Output configuration: 00

Αερόσακος συνοδηγού: Ανενεργό

Κατάσταση αερόσακου συνοδηγού: Εντός

Βοηθήματα

Controls

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα ECU