Όχημα, LADA, PRIORA, AMT ZF 2180 (TCM)

Transaxle - AMT ZF 2180 (TCM) - 0

Αναγνώριση

Spare part number: ABCSF

Αναγνωριστικό διάγνωσης: 47

Αριθμός προμηθευτή: 111

Αριθμός υλικολογισμικού: 211E1

Αριθμός λογισμικού: 31 31

Αριθμός έκδοσης: 33 31

Αριθμός βαθμονόμησης: 31 31

Αριθμός Πλαισίου: 12345678901223456

Κωδικοί Βλαβών

P0070: Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα αισθητήρας βλάβη

P1700: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: -134.7 °C

Στροφές κινητήρα: 205 rpm

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 1.0 km/h

Estimated engine torue: -348.2 N·m

Τάση μπαταρίας: 8.36 V

Διακόπτης πεντάλ φρένου: 14

Αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού: 15.0 %

Engine torque without gearbox request: 419.7 N·m

Powertrain setpoint: 0.1

ECU internal temperature: 3196.7 °C

Minimum engine torque: 419.7 N·m

Μέγιστη ροπή κινητήρα: 419.7 N·m

Θερμοκρασία λαδιού ATF: 3196.7 °C

Θέση μοχλού: 14

Slow torque setpoint: -398.4 N·m

Fast torque setpoint: 419.7 N·m

Λειτουργία ECO: Εντός

Outside temperature from ambient temperature sensor (via CAN): -37 °C

Χιλιομετρητής: 1383 km

Θερμοκρασία συμπλέκτη: 47 °C

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 8191.9 rpm

Anti-engine brake regulation (MSR): Εκτός

Anti-slip regulation (ASR): Εντός

Φρένο στάθμευσης διακόπτης: Εκτός

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Σφάλμα

Στροφές εξόδου μετάδοσης: 835 rpm

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 68.2 km/h

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 68.2 km/h

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 68.2 km/h

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 68.2 km/h

Clutch motor current MMT: 11.3 A

Select motor current MMT: 11.3 A

Μοτέρ αλλαγής ένταση MMT: 0.9 A

Θέση μοχλού αλλαγής: 8

Actual drive direction:

ECU operation mode: Κανονικό

Terminal 15: 65.53 V

ABS control flag: 0

Yaw control brake: 14

Target drive direction: Προς τα πίσω

Number of shift 1 operations: -1932700000

Number of shift 2 operations: 214783648

Number of shift 3 operations: 214783903

Number of shift 4 operations: 214783392

Number of shift 5 operations: 214783648

Number of shift N operations: 214783648

Number of shift R operations: 231560608

Duty cycle clutch actuator: 8.6 %

Clutch actuator status: 4294967295

Clutch protection class: 2

Counter for clutch protection class 3: 51

Time in clutch protection class 3: 51

Current blocked gear: 5

Κατάσταση οδήγησης: Εμπλεκόμενο

Position of gear select actuator: 51 ίντσα

Position of gear shift actuator: 51 ίντσα

Touch point learned: 51 ίντσα

Κατάσταση μετάδοσης: Synchronize

Gearbox learning: 835 ίντσα

Mechanical disendgaged clutch position: 51 ίντσα

Mechanical endgaged clutch position: 51 ίντσα

Πραγματική θέση συμπλέκτη: 51 ίντσα

Target clutch position: 51 ίντσα

Clutch motor current MMT: 54.6 %

Select motor current MMT: 54.6 %

Μοτέρ αλλαγής ένταση MMT: 54.6 %

Target clutch position: 835 ίντσα

Κατάσταση συμπλέκτη: Synchronize

Επιθυμητή σχέση ταχύτητας: Άκυρο

Τρέχουσα ταχύτητα κιβωτίου:

Στροφές εισόδου μετάδοσης: 835 rpm

Θέση αλλαγής ταχύτητας 1: 835 ίντσα

Θέση αλλαγής ταχύτητας 2: 835 ίντσα

Θέση αλλαγής ταχύτητας 3: 835 ίντσα

Θέση αλλαγής ταχύτητας 4: 835

Θέση αλλαγής ταχύτητας 5: 835 ίντσα

Shift position gear R: 835 ίντσα

Neutral position: gear positioner 1-2: 835 ίντσα

Neutral position: gear positioner 3-4: 835 ίντσα

Neutral position: gear positioner 5-R: 835 ίντσα

Learnt position of the engaged point of the clutch: 835 ίντσα

Learnt position of the disengaged point of the clutch: 835 ίντσα

Counter for clutch protection class 2: 51

Counter for clutch protection class 1: 51

Counter of clutch engaged: 268435455

Επιλογέας θέσης: Κάτω

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU

Επαναφορά ECU (ανάφλεξη)

Επαναφορά ECU (Πρόγραμμα)

Learning clutch end position

Εκμάθηση σημείου επαφής συμπλέκτη

Εκμάθηση κιβωτίου ταχυτήτων

Move actuator to assembly position

Move actuator to disassembly position

Επαναφορά δεδομένων προστασίας συμπλέκτη

Επαναφορά δεδομένων κιβωτίου ταχυτήτων

Επαναφορά δεδομένων συμπλέκτη

Εναλλαγή μετάδοσης σε νεκρά

Move to engaged clutch position

Move to disengaged clutch position

1η ταχύτητα

2η ταχύτητα

3η ταχύτητα

4η ταχύτητα

5η ταχύτητα

Ταχύτητα όπισθεν

Αυτόματο ανέβασμα αλλαγής ταχυτήτων

Αλλαγή σε νεκρά - 1η ταχύτητα - 2η ταχύτητα

Αλλαγή σε νεκρά - 3η ταχύτητα - 4η ταχύτητα

Αλλαγή σε νεκρά - 5η ταχύτητα - όπισθεν