Όχημα, LADA, PRIORA, ABS, ESP 9.0 (ABS)

Σύστημα πέδησης - ABS/ESP 9.0 (ABS) - 0

Αναγνώριση

Vehicle manufacturer spare part number: 1234567

Αναγνωριστικό διάγνωσης: 32 34

Supplier ECU ID: 23 23 23 23 00

Αναγνώριση λογισμικού: 23110

Έκδοση λογισμικού: 1234567

System name: 12345

Κωδικοί Βλαβών

U0142: Απώλεια επικοινωνίας με μονάδα ελέγχου αμαξώματος "B"

P1212: Άγνωστος κωδικός βλάβης

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 3686.0 km/h

Αριστερός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 245.7 km/h

Δεξιός μπροστινός τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 260.2 km/h

Αριστερός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 274.6 km/h

Δεξιός πίσω τροχός αισθητήρας ταχύτητας: 289.1 km/h

Τάση μπαταρίας: 20.40 V

Διακόπτης πεντάλ φρένου: Εκτός

Φρένο στάθμευσης διακόπτης: Εντός

Ρελέ βαλβίδων ABS: Εντός

Μοτέρ αντλίας ABS: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω : Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά : Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω: Εντός

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά: Εντός

USV βαλβίδα 1: Εκτός

USV βαλβίδα 2: Εντός

HSV βαλβίδα 1: Εντός

HSV βαλβίδα 2: Εντός

ABS pump slow down time: 327675.0 ms

Πίεση βασικού κυλίνδρου: -464.0 bar

Αισθητήρας γωνίας τιμονιού: -3032.7 °

Αισθητήρας εκτροπής: 0.000 rad/s

Πλευρική επιτάχυνση: -829.4 m/s²

Αισθητήρας διαμήκης επιτάχυνσης: -829.4 m/s²

EBD control: Εντός

Έλεγχος ΑBS: Εντός

VDC control: Εντός

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μοτέρ αντλίας ABS

Ένδειξη ABS

Ένδειξη EBD

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά μπροστά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω αριστερά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής αριστερά πίσω

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εισροής πίσω δεξιά

Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εκροής δεξιά πίσω

USV βαλβίδα 1

USV βαλβίδα 2

HSV βαλβίδα 1

HSV βαλβίδα 2

Βοηθήματα

Controls

Βαθμονόμηση αισθητήρα ESP - Όλοι οι αισθητήρες

Επεξεργασία περιφέρειας ελαστικού