Όχημα, LADA, PRIORA, Air conditioner Panasonic (CLIM)

Έλεγχος κλιματισμού - Air conditioner Panasonic (CLIM) - 0

Αναγνώριση

Έκδοση λογισμικού: 0001

Developer: 31

Κατασκευαστής: 32

Module type: 33

Έτος κυκλοφορίας Λογισμικού: 2008

Μήνας κυκλοφορίας Λογισμικού: Ιούλιος

Software checksum: C8

Προμηθευτής ECU αριθμός υλικού: 456789@ABCDEFGHIP

Κωδικοί Βλαβών

B1440: Heater fan - control circuit malfunction

B1424: Air distribution flap motor - circuit short to ground

B1338: Εσωτερικός αέρας αισθητήρας θερμοκρασίας κύκλωμα διακοπή

B1425: Μοτέρ κλαπέ διανομής αέρα κύκλωμα διακοπή

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Inlet motor of interior air temperature sensor: Εκτός

Heater fan: Διακοπή

Heater fan relay: Εκτός

Motor temperature sensor switch: Εκτός

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Ναι

FDIV condition: Εκτός

Κατάσταση συστήματος: Εκτός

Εσωτερικός αέρας αισθητήρας θερμοκρασίας: 65535 Ohm

Air distribution position flap sensor: 65535 Ohm

Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή A/C: -3058.4 °C

Συμπιεστής A/C ρελέ: Εκτός

Διακόπτης A/C: Εκτός

Heater fan: Εκτός

Air distribution switch position: 136

Air distribution step motor: -30584 βήματα

Air temperature selector position: 136

Air flow selector position: 136

Τάση μπαταρίας: 13.60 V

Εσωτερική θερμοκρασία αέρα: -218.4 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -218.4 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: -218.4 °C

Defrost/heated windshield button: Εκτός

Recirculation button: Εκτός

Delay off button: Εκτός

Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος: 34952 Ohm

Αισθητήρας θερμοκρασίας εξατμιστή A/C: 34952 Ohm

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 34952 Ohm

Blower speed output: 136

Air mix position sensor: 349.52 V

Air mix motor position: 68.0 °

Σήμα ανεμιστήρα A/C: 13.60 V

Sensor value of ambient light: 13.6

Interior air temperature calibration offset: 2.0 °C

Air mix flap position sensor voltage calibration: 1100 mV

Air mix flap position full stroke calibration: -59 mm

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Μοτέρ εισαγωγής αισθητήρα θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα

Συμπιεστής A/C ρελέ

Τάση ανεμιστήρα

Θέση μοτέρ μείξης αέρα

Βηματικό μοτέρ κλαπέ διανομής αέρα

Μοτέρ κλαπέ μείξης αέρα

Μοτέρ κλαπέ διανομής αέρα

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά ECU