Όχημα, LADA, PRIORA, 21114 (1.6 L SOHC) - M73 E3 (PCM)

21114 (1.6 L SOHC) - M73 E3 (PCM) - 0

Αναγνώριση

Αριθμός Πλαισίου:

ID Υλικολογισμικού: 21124-1411020-11

Αριθμός ECU: 0261204999

Αριθμός λογισμικού: 0799

Σύστημα: 21104 1,6L 16V

Αριθμός είδους: fgfgf

Ημερομηνία λογισμικού: 19-11-2007

Αναγνώριση λογισμικού: A327RA02

Αριθμός Πλαισίου: XTA21114080306685

Άθροισμα ελέγχου ROM: 40 9D

Κωδικοί Βλαβών

P0500: Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος 1/A/μονός - κύκλωμα βλάβη

P0363: Εντοπίστηκε αφλογιστία - ανενεργή τροφοδοσία

P1303: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 3

P1302: Misfire detected for catalyst damage, cylinder 2

P0113: Θερμοκρασία αέρα εισαγωγής (IAT) αισθητήρας 1/A/μονός - υψηλή τάση κυκλώματος

P0102: Αισθητήρας ροής αέρα (MAF) - κύκλωμα χαμηλή τάση

P0122: Πεταλούδα/αισθητήρας θέσης πεντάλ γκαζιού/διακόπτης "A" κύκλωμα χαμηλή τάση

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Αριθμός Κωδικών Βλαβών: 0

Θερμοκρασία ψυκτικού κατά την εκκίνηση κινητήρα: 96.7 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα: 97.5 °C

Αισθητήρας θερμοκρασίας εισαγωγής αέρα: 39.0 °C

Τάση μπαταρίας: 13.20 V

Αισθητήρας ταχύτητας οχήματος: 0.0 km/h

Αισθητήρας θέσης πεταλούδας: 0.0 %

Στροφές κινητήρα: 0 rpm

Αισθητήρας ροής μάζας αέρα ΜΑF: 13.4 kg/h

Ignition advance angle: 0.8 °

Γωνία υστέρησης κρουστικής καύσης: 0.0 °

Φορτίο κινητήρα: 21.7 %

Υπολογιζόμενη τιμή φορτίου: 21.0 %

Βαρομετρική διόρθωση: 1.0

Χρόνος ψεκασμού B1: 4.99 ms

Επιθυμητές στροφές ρελαντί: 850 rpm

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής: 50 βήματα

Επιθυμητές στροφές ρελαντί ροής αέρα: 13.4 kg/h

Προσαρμογή ρελαντί: 0.5 %

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: 0.009 V

Συντελεστής διόρθωσης χρόνου ψεκασμού: 1.096

Επιθυμητός λόγος αέρα/καυσίμου: 1.001

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: 0.0 %

Αισθητήρας κρουστικής καύσης: 1.37 V

Irregulation crankshaft sensor value: 9.8 rpm

Προσαρμογή αισθητήρα στροφαλοφόρου : 0.0 (1/s)²

Αφλογιστία κυλίνδρου 1: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 3: 1

Αφλογιστία κυλίνδρου 4: 0

Αφλογιστία κυλίνδρου 2: 0

Αφλογιστία (καταλύτη): 13

Time since start ECU: 0 λεπτά

Άθροισμα ελέγχου ROM: 40 9D

Κατανάλωση καυσίμου: 1.3 L/h

Έλεγχος καταλύτη: Δεν ολοκληρώθηκε

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος: Δεν ολοκληρώθηκε

O2 heater check: Δεν ολοκληρώθηκε

Έλεγχος εξαέρωσης κανίστρου: Δεν ολοκληρώθηκε

Idle speed requirement (I): -3.0 %

Idle speed requirement (PD): 0.0 %

Μακροπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου (μερικό φορτίο): 1.000

Μακροπρόθεσμη ισοστάθμιση καυσίμου (ρελαντί): 0.0 %

Ρελέ αντλίας καυσίμου: Εντός

Στροφές ρελαντί: Ναι

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1: Εντός

Πλήρες φορτίο κινητήρα: Όχι

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2: Εντός

Εντολή A/C: Όχι

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα: Εκτός

Ρελέ A/C: Εκτός

Διακοπή καυσίμου: Όχι

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): Εκτός

Αισθητήρας λ 1, Πλευρά 1: Έτοιμο

Πλαίσιο: Alternative

Base adaptation mixture: Όχι

Λειτουργία εκκίνησης : RUS

Βαλβίδα εξαέρωσης κανίστρου: Εκτός

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 έλεγχος βρόγχου: Κλειστός βρόχος

Εντοπισμός αφλογιστίας: Εντός

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 έλεγχος βρόχου: Ανοιχτός βρόχος

Ανώμαλος δρόμος: Όχι

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: Έτοιμο

Στροφές ρελαντί: 860 rpm

Αισθητήρας λ 2, Πλευρά 1: 0.447 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 περίοδος: 5.8 sec

O2 sensor 2, bank 1 feedback delay: 0.0 sec

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 διόρθωση: 0.000

Vertical acceleration: 5.981 g

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): 1.000871 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): 0.000089 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): 0.999105 °

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 4): -0.000122 °

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 1: 17493

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 3: 33913

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 2: 9526

Αφλογιστία (ρύπων) κύλ 4: 5206

Αφλογιστία (ρύπων): 5240

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Φορτίο χαμηλότερο από το όριο): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM < MIN): Ναι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αποκοπή καυσίμου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (RPM > MAX): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση φορτίου): Όχι

Αναγνώριση αφλογιστίας: Ανενεργό

Αναγνώριση αφλογιστίας ανενεργή (Αύξηση στροφών): Όχι

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 1): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 2): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Ολοκληρώθηκε

Παράτυπη προσαρμογή περιστροφής (εύρος 3): Δεν ολοκληρώθηκε

Misfire, cylinder 1 in drive cycle: 5206

Misfire, cylinder 3 in drive cycle: 5376

Misfire, cylinder 4 in drive cycle: 37

Misfire, cylinder 2 in drive cycle: 5174

Τάση μπαταρίας (ADC): 11.933 V

Θερμοκρασία ψυκτικού κινητήρα (ADC): 1.152 V

Mass air flow sensor (ADC): 1.025 V

Throttle position sensor (ADC): 0.391 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 (ADC): 0.454 V

Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής (ADC): 2.617 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 (ADC): 0.454 V

Αισθητήρας λ 1, πλευρά 1 θερμαντής: 15000 Ohm

Rough road sensor (ADC): -5.198 V

Αισθητήρας λ 2, πλευρά 1 θερμαντής: 15000 Ohm

Αρχεία Service

Αριθμός Πλαισίου:

Ημερομηνία κατασκευής οχήματος: B8GT299I

Αριθμός είδους:

ID κινητήρα:

Χιλιομετρητής: 429496730 km

Κατανάλωση καυσίμου: 42949673.0 L

Xρόνος εργασίας: 4294967295 λεπτά

Όριο θερμοκρασίας: 1024.0 λεπτά

Έλεγχος κρουστικής καύσης (B1): 65535 λεπτά

Εκκίνηση κινητήρα: 65535 Μετρήσεις

Engine start successful: 65535 Μετρήσεις

Όριο στροφών: 65535 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 1: 65535 λεπτά

Υπερβολική ταχύτητα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης 2: 65535 λεπτά

Χρόνος από σφάλμα αισθητήρα ταχύτητας οχήματος: 65535 λεπτά

Ελεγκτής ισχύος αποσύνδεσης συνεχούς ρεύματος: 65535 Μετρήσεις

Απώλεια ανάφλεξης: 65535 λεπτά

Κρουστική καύση: 65535 λεπτά

Αποτυχία αισθητήρα O2: 65535 λεπτά

Χρόνος με αναμένη ένδειξη Ελέγχου Κινητήρα: 65535 λεπτά

Καταγραφή Service: Λανθασμένο

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Ένδειξη ελέγχου κινητήρα

Πολλαπλασιαστής

Ρελέ αντλίας καυσίμου

Σύστημα εκπομπών αναθυμιάσεων (EVAP), βαλβίδα εξαέρωσης κάνιστρου

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 1

Ρελέ A/C

Ρελέ μίζας

Ρελέ βεντιλατέρ ψύξης 2

Έλεγχος στροφών ρελαντί

Στροφές ρελαντί ενεργοποιητής

Μπεκ

Βοηθήματα

Controls

Επαναφορά τιμών εκμάθησης

Επαναφορά ECU