Όχημα, LADA, PRIORA, APS 6.1 (IMMO)

Immobilizer - APS 6.1 (IMMO) - 0

Αναγνώριση

Αναγνωριστικό: IM62R14

Αριθμός υλικολογισμικού: 2

Αριθμός έκδοσης λογισμικού: 14

Aριθμός κατασκευής: 00 00 00 00

Σειριακός Αριθμός: 00 00 00 00

Ροή δεδομένων

Πλήκτρο κάτω ανύψωσης παράθυρου μπροστινής πόρτας συνοδηγού: Εκτός

Πλήκτρο κάτω ανύψωσης παράθυρου δεξιάς πίσω πόρτας: Εκτός

Πλήκτρο πάνω ανύψωσης παράθυρου μπροστινής πόρτας συνοδηγού: Εκτός

Πλήκτρο πάνω ανύψωσης παράθυρου δεξιάς πίσω πόρτας: Εκτός

Rear doors window lifter lock button: Εκτός

Driver front door window lifter down button: Εκτός

Remote key trunk button status: Εκτός

Πλήκτρο κάτω ανύψωσης παράθυρου αριστερής πίσω πόρτας: Εκτός

Remote key lock button status: Εκτός

Driver front door window lifter up button: Εκτός

Remote key unlock button status: Εντός

Πλήκτρο πάνω ανύψωσης παράθυρου αριστερής πίσω πόρτας: Εκτός

Mirror button right: Εκτός

Remote key hold: Όχι

Mirror button down: Εκτός

Mirror button left: Εκτός

Mirror button up: Εκτός

Διακόπτης επαφής πόρτας οδηγού: Ανοιχτό

Μπροστινά φώτα ομίχλης: Εντός

Πίσω φως ομίχλης: Εντός

Διακόπτης ανάφλεξης: Εντός

Κατάσταση φώτων στάθμευσης: Εντός

Φως όπισθεν: Εντός

Λειτουργία ξεκλειδώματος πόρτας: Grading

Σειριακός Αριθμός: 13

Τύπος κλειδιού: Work key

Key label: 0D BB

Αναγνωριστικό τρέχων κλειδί πομποδέκτη: 66 1A FC DB

Αριθμός εκμαθημένου κλειδιού: 1

Red key ID: 1D 89 CC 01

Κλειδί πομποδέκτη 1 αναγνωρίστηκε: 66 1A FC DB

Κλειδί πομποδέκτη 2 αναγνωρίστηκε: FF FF FF FF

Κλειδί πομποδέκτη 3 αναγνωρίστηκε: FF FF FF FF

Κλειδί πομποδέκτη 4 αναγνωρίστηκε: FF FF FF FF

Διαμόρφωση δεδομένων

Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών: Εντός

Ρύθμιση συναγερμού: Κόρνα

Δοκιμή ενεργο­ποιητών

Controls

Λυχνία ασφαλείας LED

Δοκιμή πίσω φώτων ομίχλης

Εσωτερικός φωτισμός

Προειδοποίηση μισάνοιχτης πόρτας δοκιμή βομβητή

Αυτόματο ξεκλείδωμα θυρών

Διαμόρφωση

Controls

Επεξεργασία ρυθμίσεων