Όχημα, HYUNDAI, General, GRAND SANTAFE (NC), 2019, G 3.3 GDI, Electric Parking Brake

Σύστημα πέδησης - Electric Parking Brake - 0

Αναγνώριση

Όνομα οχήματος:

System name:

Variant code: FF

Aριθμός έκδοσης Hardware:

Αριθμός έκδοσης λογισμικού:

Supplier specific ECU number :: FF FF FF

HMC/KMC part configuration:

Κωδικοί Βλαβών

Controls

Διαγραφή κωδικών

Ροή δεδομένων

Τάση μπαταρίας: 20.00 V

Apply switch: Δεν υποστηρίζεται

Διακόπτης ανάφλεξης: Δεν υποστηρίζεται

Release switch: Δεν υποστηρίζεται

Διακόπτης φώτων φρένων: Δεν υποστηρίζεται

EPB warning telltale: Δεσμευμένο

EPB status telltale: Δεσμευμένο

Actuator direction:

Current (RH) -Cable: 3932.100 A

Current (LH) - Caliper (not supported cable type): 3932.100 A

Sensor (not supported Caliper type): 65535 N

Clutch Duty(MT Vehicle Only): 255 mm

Static operation count: 4294967295 φορές

Dynamic operation count: 65535 φορές

G sensor output (Option): -1.701 g

Διακόπτης θέσης νεκράς ταχύτητας (M/T μόνο): Ουδέτερη

Τύπος οχήματος: 16980.000000

Vehicle configuration - variant code (Cluster): CAN Type

Vehicle configuration - variant code (T/M): Αυτόματο

Vehicle configuration - variant code (Brake): ESC

Δοκιμή ενεργοποιητών

Controls

Έλεγχος ενεργοποιητή - Εφαρμογή

Έλεγχος ενεργοποιητή - Ελευθέρωση

Lamp Control - EPB Warning Lamp

Lamp Control - EPB Status Lamp

Βοηθήματα

Controls

EPB variant coding